Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Postup pri prijímaní

ZMENY V POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby

v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Zariadenie pre seniorov § 35

  • poskytuje sa sociálna služba na neurčitý čas

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a potrebuje poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení z iných vážnych dôvodov

Zariadenie opatrovateľskej služby § 36

- poskytuje sa sociálna služba na určitý čas plnoletej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu

1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na obecnom(mestskom) úrade v mieste trvalého bydliska

Prílohy k žiadosti:

  • lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

(na základe nálezu vypracuje posudkový lekár alebo zdravotnícky pracovník obce zdravotný posudok a pracovník obce sociálny posudok, ktorých výsledkom je posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne obec(mesto) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu)

2. Žiadosť o zabezpečenie  poskytovania sociálnej služby (podáva sa v ZSS)

Prílohy k žiadosti:

  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti
  • doklady o majetkových pomeroch (vyhlásenie o majetku)
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac(dôchodkový výmer)
  • pri nepravidelnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok
  • rozsudok o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzení na právne úkony
  • potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave fyzickej osoby(žiadateľa), ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť

3. V prípade splnenia všetkých podmienok pre prijatie do ZSS podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Ak nie je voľné miesto žiadosť bude zaradená v evidencii doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Občania s trvalým pobytom v meste Poltár majú právo prednostného umiestnenia.

Pre občanov

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:17
TÝŽDEŇ:7875
CELKOM:2843394

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať