Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Súčasnosť

Mesto a jeho okolie sú vhodné pre letnú aj zimnú turistiku. V meste je vybudované moderné kúpalisko s rozsiahlym areálom a doplnkovými službami. Na svoje si prídu vyznávači agroturistiky a cykloturistiky, jazdectva, rybárstva a poľovníctva. Mesto má pre turistov pripravené ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby. Samospráva pripravuje každoročne pre obyvateľov aj návštevníkov rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

V blízkosti mesta v lokalite Kúpna baňa sa nachádzajú vzácne chránené druhy rastlín. Medzi zaujímavé historické pamiatky patrí klasicistický kaštieľ z roku 1782, ktorý bol pozdejšie prestavaný na novogotický. Ďalej sú to evanjelické kostoly. V Poltári, postavený v roku 1791, v časti Slaná Lehota v roku 1869 a v časti Zelené v roku 1835 a Rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda. Zaujímavosťou je technická kultúrna pamiatka, starý kamenný most cez rieku Ipeľ.

Poltár leží na úpätí Slovenského rudohoria na severovýchode Lučenskej kotliny v asymetrickej doline Poltarice. Rovinný chotár tvoria mladšie treťohorné uloženiny, štrky, piesky, íly poltárskej formácie a veporské kryštalinikum, v doline tokov riečne uloženiny vo formáte nív a terás. Je tu jediné nálezisko kaolínu na Slovensku. Chotár odvodňuje Ipeľ, Uhorniansky potok a Poltarica. Zväčša je odlesnený, plochy listnatého lesa sú na severozápade, západe a juhu. Má hnedé lesné, illimerizované až oglejené pôdy. Sú tu sírne minerálne pramene. Priemerná ročná teplota je okolo 8°C , ročný priemer zrážok je 700 mm. V lesoch žije hlavne bažant a jariabok.

Priemysel: sklársky a tehliarsky

Oplatí sa navštíviť:

 • mestské múzeum
 • starý kamenný most cez rieku Ipeľ
 • mestské kúpalisko
 • jazdenie na koňoch – Ranč Megi Prievrana
 • náučno-poznávací lesnícky chodník
 • Kúpna baňa – chránený areál s výskytom vzácnej flóry a fauny
 • Poltársky rybník s výskytom chránených rastlín

Kontakt: Mestský úrad Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, e-mail: mesto@poltar.sk

Výchova a vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou procesu ochrany prírody a krajiny.

Cieľom Ekologického centra je pomáhať pri praktickej enviromentálnej výchove mládeže a zvyšovať enviromentálne povedomie detí, mládeže, odbornej aj širokej verejnosti. Y hľadiska dlhodobej perspektívy je výchova a vzdelávanie najlepšou cestou k zachovaniu prírody.

V meste sú zriadené tieto školy a školské zariadenia:

 • Materská škola, Ul. Sklárska
 • Materská škola, Ul. Kanadská
 • Základná škola, Ul. Slobody
 • Základná škola, Ul. Školská
 • Školské stredisko záujmovej činnosti Blesk
 • Spojená škola Poltár (bývalá Združená stredná škola)
 • Základná umelecká škola

Základná škola, Ul. Školská

Realizuje projekt Zdravá škola, v rámci ktorého deti spoznávajú prírodu a učia sa chrániť životné prostredie formou zážitkového učenia a vychádzok do prírody. V letnom období škola realizuje plavecký výcvik. Každoročne sa zapájajú do výtvarných súťaží s ekologickou tematikou.

www.zsskolska.edupage.sk

Stredisko záujmovej činnosti Blesk

Počas celého roka sa o zeleň, čistotu v meste a verejné priestranstvá starajú EKO HLIADKY.

Členovia hliadok mapujú flóru a faunu, merajú a zapisujú teplotu ovzdušia, čistia lesné chodníčky, studničky a prikrmujú vtáčiky v zime. V rámci „Bleskolandie“ organizujú workshopy so zaujímavými ukážkami eko-činností, organizujú výstavy zbierok drevín, rastlín, rybárskeho náčinia a zvierat našich lesov.

www.sszc.wgz.cz

Materská škola, Ul. Kanadská

V areáli škôlky je školská záhrada, v ktorej deti pestujú čerešne, orechy, jablká. Okrem ovocných stromov sa deti starajú aj o ihličnany a vzácne dreviny.

Aktivity škôlky:

 • Rozprávkový les – celodenné stretnutie detí spolu s rodičmi plné hier a zábavy s cieľom ochrany prírody a spoznávania lesných zvierat a rastlín.
 • Zrnko z detskej dlane – starostlivosť o vtáčiky v zime
 • Organizovanie výstav s ekologickou tematikou – Prebúdzanie prírody a človeka
 • Rozlúčka so škôlkou, lesom a ihriskom, deti spoznávajú čaro nočnej prírody, hľadajú svetlušku a nocujú v škôlke

Základná škola, Ulica slobody

Realizujú projekt „Modré z neba,“ ktorý je zameraný na monitorovanie kyslých dažďov. Žiaci v rámci ekologickej výchovy monitorujú výskyt a hniezdenie bocianov v regióne a prostredníctvom pestovania tabaku monitorujú znečistenie ovzdušia v meste a jeho okolí. Zapojili sa do projektu – Enviroprojekt 2006 a Zelená škola.
Ekologické aktivity v škole:

 • korešpondenčná olympiáda – Envirootázniky 2006
 • súťaž Priatelia lesa a Príroda okolo nás
 • Biologické a geografické olympiády
 • Spolupráca pri organizovaní náučného chodníka – Poltárska vetvička

Škola pravidelne organizuje exkurzie s ekologickou tematikou www.zsslobody.sk

Spojená škola Poltár (bývalá Združená stredná škola)

Je vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje vzdelanie v poľnohospodárskych i v nepoľnohospodarskych odboroch a nadväzuje na tradície regiónu. Rozvíja vzdelávanie v odboroch, ktoré majú v meste a okolí zastúpenie. Pripravuje odborníkov pre chemický priemysel, sklárstvo a ekológiu, poľnohospodárstvo, lesníctvo a gastronómiu. Škola sa celoročne zapája do všetkých ekologických akcií v meste. Pri škole vzniklo občianske združenie EKOSPOL, ktoré vyvíja ekologické aktivity a aktívne spolupracuje s Ekologickým centrom v Poltári.

www.soupoltar.edu.sk

EKOLOGICKÉ CENTRUM POLTÁR

Ekologické centrum Poltár vzniklo na základoch tradície lesníctva a ekologickej výchovy v regióne.

Aktivity:

 • ekologická a enviromentálna výchova detí a mládeže
 • aktívne využívanie voľného času
 • prehlbovanie záujmu verejnosti o les a prírodu
 • vytváranie pozitívneho vzťahu človeka k lesnému hospodárstvu, objasnenie významu a funkcie lesa
 • zlepšovanie ochrany prírody v regióne Novohrad – Gemer – Malohont
 • podpora turistického ruchu a ekoturizmu v súlade s prírodnými, kultúrnymi a historickými hodnotami regiónu
 • zvyšovať atraktívnosť regiónu a podieľať sa na jeho propagácií

Ekologické centrum koordinuje a spolupracuje pri organizovaní prednášok, výstav, súťaží a lesníckeho náučného chodníka. Vytvára podmienky a poskytuje informácie pre záujemcov o zavádzanie nových ekologických technológií. Spolupodieľa sa na obnove krajiny a regiónu.

OKRES POLTÁR

Počet obyvateľov: 22.893
Rozloha: 476 km2
Podiel lesnej pôdy: 47,3 %
Podiel poľnohospodárskej pôdy: 47,4%
Podiel chránených území:  0,04%
Hustota obyvateľov na km2:  48
Miera urbanizácie: 25,9%

Okres svojou rozlohou i počtom obyvateľov patrí medzi najmenšie okresy kraja i Slovenska.

Z hľadiska miery urbanizácie je najmenej urbanizovaným okresom kraja, má aj najnižšiu hustotu obyvateľov zo všetkých okresov kraja. Podielom poľnohospodárskej pôdy patrí okres k mierne nadpriemerným a naopak podielom lesnej pôdy k mierne podpriemerným okresom kraja. Z hľadiska podielu chránených území patrí na posledné miesto v kraji.

Okres svojim charakterom patrí medzi podhorské poľnohospodársko-priemyselné krainné typy. Najvyšší potenciál okresu, predstavujú silikátové suroviny. Okres má územno-technický a prírodný potenciál aj pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Na západe Slovenského Rudohoria, 40 km od Lučenca ako aj od Rimavskej Soboty sa rozprestiera v okrese Poltár - turistická lokalita Kokava - Línia, ktorá sa rozrástla za posledných 20 rokov na peknú turistickú oblasť, ktorú navštevujú hlavne v zime turisti z neďalekej Maďarskej republiky.

Počet obcí v okrese 22
z toho miest nad 5.000 obyvateľov : Mesto Poltár
Podiel obyvateľov obcí do 500 obyvateľov 14,1 %
Podiel obyvateľov obcí do 1000 obyvateľov 29,7 %
Inovačné centrá 3 obce
Kohézne centrá 5 obcí
Ostatné obce 14
Počet pamiatkovo -chránených objektov 48

Mesto

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5 6
1
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1

Sviatok

Meniny má Izabela, Dalila, Leokádia

Zajtra má meniny Radúz, Herbert

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:806
TÝŽDEŇ:7893
CELKOM:2615173

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať