Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Spoločný školský úrad

O nás

Coat of arms of Poltár.png

Spoločný školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno – správnu činnosť v zmysle zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa §6 odsek 1 a §9 odsek 1 citovaného zákona

a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti v oblastiach

-prijatia žiaka,

-povolenia odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky, dodatočnom odložení plnení povinnej školskej  dochádzky žiaka,

-oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy a od oslobodenia od vzdelávania sa  v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,

-povolenia plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR,

-uloženia výchovných opatrení,

-povolenia vykonávať komisionálnu skúšku,

-povolenia vykonávať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom  školy,

-určovania príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť  poskytovanú žiakovi v ZŠ a v ŠZ,

b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie

   Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti podľa uvedenej kompetencie vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktorých je obec    zriaďovateľom

c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy. 

   Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov, najmä na príslušný školský rok, ktoré musia byť v súlade      s platnými právnymi predpismi.

d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy

Kontaktné údaje: 

Mestský úrad Poltár

Spoločný obecný úrad – školský

Železničná 489/1

987 01 Poltár

odborný zamestnanec:

pevná linka: 047/430 84 33

e-mail: skolskyurad@poltar.sk

Pre občanov

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:68
TÝŽDEŇ:2288
CELKOM:2837807

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať