Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

CPK

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári vzniklo z iniciatívy Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania za účelom sprístupnenia informácií pre malých a stredných podnikateľov. Organizácia je súčasťou siete poradenských a informačných centier RPIC / BIC / CPK spolupracujúcich s NARMSP.
CPK v Poltári bolo založené v roku 2002. Zakladajúcimi členmi združenia sú Mesto Poltár a OZ Silikatprogres. V súčasnosti členmi združenia sú Mesto Poltár a OZ Pre Rozvoj.

Poslaním CPK v Poltári je prispieť k zlepšeniu podnikateľskej klímy a štruktúry podnikateľských subjektov v regióne prostredníctvom realizovaných služieb, zvyšovať konkurencieschopnosť malých a stredných podnikateľov na európsku úroveň. V rámci aktívnej politiky v regióne podporovať vytváranie nových pracovných príležitostí.

Svoje služby poskytuje malým a stredným podnikateľom, záujemcom o podnikanie potenciálnym podnikateľom, dlhodobo nezamestnaným, absolventom škôl, aj mimoregionálnym podnikateľským subjektom (investorom). Ďalšie služby sú určené pre miestne samosprávy a mimovládne organizácie.

Členstvo v iných organizáciách:

 • Partnerstvo sociálnej inklúzie v Poltári
 • Fórum centier zamestnanosti

Kontakt

Sídlo organizácie:
Železničná 2 (budova T-Com), 987 01 Poltár

tel. 047/4111 800, tel./fax: 047/4111 80, mobil: 0903 492 643
e-mail: zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk
web: https://cpkpoltar.sk/

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Šmatlíková, riaditeľka


Poskytované služby

informačné a poradenské služby

 • založenie firmy
 • finančný manažment
 • marketing
 • podnikateľská legislatíva a pracovné právo
 • daňové poradenstvo
 • účtovníctvo

vzdelávanie

 • kurzy
 • odborné semináre

ďalšie služby

 • vypracovanie podnikateľských zámerov
 • vypracovanie projektov za účelom uchádzania sa o úverové zdroje, granty z fondov EÚ, NFM, nadácií
 • vypracovanie marketingových plánov
 • vypracovanie zmlúv
 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • preklad z/do anglického jazyka
 • kariérne poradenstvo
 • vyhľadávanie pracovných ponúk
 • podpora partnerskej spolupráce v rámci krajín EÚ
 • poskytovanie informačných internetových služieb
 • ďalšie podporné aktivity zamerané na rozvoj regiónu

Ponuka akreditovaných kurzov

zamerané na podnikanie

 • Legislatívne minimum
 • Základy jednoduchého účtovníctva
 • Základy podvojného účtovníctva
 • Vedenie úspešnej firmy
 • Marketing a prieskum trhu
 • Podnikateľská legislatíva a komunikácia

zamerané na PC zručnosti

 • základy práce na PC

jazykové zručnosti

 • základy anglického jazyka
 • Obchodná angličtina
 • Základy nemeckého jazyka

iné

 • Projektový manažment
 • Rozvoj vlastnej osobnosti
 • možnosť prípravy a realizácie ďalších špecializovaných vzdelávacích modulov v oblasti podnikania, manažmentu, personálneho manažmentu, ekonomiky a finančného riadenia, manažmentu predaja, strategického manažmentu, manažmentu kvality, time manažmentu, komunikačných zručností, informačných a komunikačných technológií a rôznych stupňov AJ a NJ podľa požiadaviek

Realizované projekty

„Absolventská prax – prevencia pred dlhodobou nezamestnanosťou“
Cieľom projektu bolo uľahčiť nezamestnaným absolventom začleniť sa do pracovného procesu, prípadne pri hľadaní uplatnenia sa aj v podnikateľskej sfére. Projekt sa realizoval v rámci aktivít, ktoré umožnili absolventom namotivovať sa k nástupu do pracovnej činnosti a pomôcť im získať doplnkové odborné zručnosti a praktické skúsenosti vo svojom obore počas praxe u jednotlivých zamestnávateľov.

„Centrum rozvoja zamestnanosti“
Projektovým zámerom bolo aktivizovať a pripraviť nezamestnaných na ich samozamestnanie v oblasti remesiel. V rámci projektu sa realizovalo odborné poradenstvo, odborné vzdelávanie spojené s odbornou praxou a sprostredkovateľské aktivity – spolupráca so zamestnávateľmi. Účastníkom počas projektu bola k dispozícii databáza voľných pracovných miest v rámci Fóra Centier zamestnanosti.

„Partnerstvo sociálnej inklúzie v okrese Poltár“
Cieľom projektu bolo facilitovať skupiny ohrozené a postihnuté sociálnym vylúčením pri vstupe na trh práce prostredníctvom poradenstva, aktivizácie komunít, vypracovania akčného plánu zamestnanosti okresu Poltár a aktívnej činnosti partnerstva ako novej organizácie v regióne. Kľúčovým v projekte sa stala činnosť komunitných konzultantov, ktorí územne pokrývali celý okres Poltár a boli sprostredkovateľom aktivít medzi kanceláriou partnerstva v Poltári a cieľovými skupinami. Vďaka projektu sa prehĺbila komunikácia a spolupráca medzi miestnymi partnermi, výsledkom bola lepšia pripravenosť na využitie rozvojových programov. Výstupom projektu je formalizované partnerstvo OZ Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár.

„Poradensko – vzdelávací program pre osoby prvý krát vstupujúce na trh práce“
Tento projekt bol určený osobám prvý krát vstupujúcim na trh práce prostredníctvom poradensko – vzdelávacieho programu v súlade s požiadavkami zamestnávateľov. V rámci tohto projektu boli po absolvovaní skupinového poradenstva účastníci vedení k zostaveniu individuálneho akčného plánu, ktorý súbežne s aktivitou individuálneho poradenstva aj napĺňali. V rámci projektu účastníci absolvovali vzdelávacie aktivity, ktoré boli zostavené podľa ich potrieb a požiadaviek. Odborný poradca spolu s účastníkmi vyhľadávali pracovné ponuky s využitím internetu.

„Podnikanie – nová šanca pre ženy“
Cieľom projektu bolo posilniť postavenie žien a osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce prostredníctvom motivácie, facilitácie cieľovej skupiny pri uplatnení sa na trhu práce a zvýšením odborných zručností v oblasti podnikania. Projekt bol zaujímavý aj z pohľadu na charakter kurzov – základných (Základy práce na PC, Základný modul podnikania) a doplnkových (Marketing a prieskum trhu, Podnikateľská legislatíva a komunikácia, Jednoduché účtovníctvo, Základy anglického jazyka a Základy nemeckého jazyka). Výstupom projektu je spracovaný Manuál začínajúceho podnikateľa.

Participácia na zahraničných projektoch

názov projektu: „Language Learning Ware“
realizátor: Gruppo Lingua +, Italy
partneri: American University in Bulgaria
LCCI, Italy
Postigo Ponce, Spain
Mondo Consulting & Training, Romania
Euro-Projektservis, s.r.o., Slovakia
cieľ: Preskúmať a prediskutovať postoje a myšlienky zúčastnených partnerov v etape plánovania didaktiky výučby cudzieho jazyka a vyučovacieho systému.
doba realizácie: 09/2002 – 06/2006
podporný program: Grundtvig

názov projektu: „The Transfer of Knowledges of the European Union in Active Policy of the Labour Market“
realizátor: Euro-Projektservis, s.r.o., Slovakia
partner: CilaGROUP, Ireland
cieľ: Podpora profesionálne erudovanosti odborných konzultantov a školiteľov.
doba realizácie: 02/2005 – 03/2005
podporný program: Leonardo da Vinci

Pre občanov

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6
1
7 8
1
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
1
23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:11
DNES:816
TÝŽDEŇ:816
CELKOM:2702486

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať