Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

CPK

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári vzniklo z iniciatívy Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania za účelom sprístupnenia informácií pre malých a stredných podnikateľov. Organizácia je súčasťou siete poradenských a informačných centier RPIC / BIC / CPK spolupracujúcich s NARMSP.
CPK v Poltári bolo založené v roku 2002. Zakladajúcimi členmi združenia sú Mesto Poltár a OZ Silikatprogres. V súčasnosti členmi združenia sú Mesto Poltár a OZ Pre Rozvoj.

Poslaním CPK v Poltári je prispieť k zlepšeniu podnikateľskej klímy a štruktúry podnikateľských subjektov v regióne prostredníctvom realizovaných služieb, zvyšovať konkurencieschopnosť malých a stredných podnikateľov na európsku úroveň. V rámci aktívnej politiky v regióne podporovať vytváranie nových pracovných príležitostí.

Svoje služby poskytuje malým a stredným podnikateľom, záujemcom o podnikanie potenciálnym podnikateľom, dlhodobo nezamestnaným, absolventom škôl, aj mimoregionálnym podnikateľským subjektom (investorom). Ďalšie služby sú určené pre miestne samosprávy a mimovládne organizácie.

Členstvo v iných organizáciách:

 • Partnerstvo sociálnej inklúzie v Poltári
 • Fórum centier zamestnanosti

Kontakt

Sídlo organizácie:
Železničná 2 (budova T-Com), 987 01 Poltár

tel. 047/4111 800, tel./fax: 047/4111 80, mobil: 0903 492 643
e-mail: zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk
web: https://cpkpoltar.sk/

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Šmatlíková, riaditeľka


Poskytované služby

informačné a poradenské služby

 • založenie firmy
 • finančný manažment
 • marketing
 • podnikateľská legislatíva a pracovné právo
 • daňové poradenstvo
 • účtovníctvo

vzdelávanie

 • kurzy
 • odborné semináre

ďalšie služby

 • vypracovanie podnikateľských zámerov
 • vypracovanie projektov za účelom uchádzania sa o úverové zdroje, granty z fondov EÚ, NFM, nadácií
 • vypracovanie marketingových plánov
 • vypracovanie zmlúv
 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • preklad z/do anglického jazyka
 • kariérne poradenstvo
 • vyhľadávanie pracovných ponúk
 • podpora partnerskej spolupráce v rámci krajín EÚ
 • poskytovanie informačných internetových služieb
 • ďalšie podporné aktivity zamerané na rozvoj regiónu

Ponuka akreditovaných kurzov

zamerané na podnikanie

 • Legislatívne minimum
 • Základy jednoduchého účtovníctva
 • Základy podvojného účtovníctva
 • Vedenie úspešnej firmy
 • Marketing a prieskum trhu
 • Podnikateľská legislatíva a komunikácia

zamerané na PC zručnosti

 • základy práce na PC

jazykové zručnosti

 • základy anglického jazyka
 • Obchodná angličtina
 • Základy nemeckého jazyka

iné

 • Projektový manažment
 • Rozvoj vlastnej osobnosti
 • možnosť prípravy a realizácie ďalších špecializovaných vzdelávacích modulov v oblasti podnikania, manažmentu, personálneho manažmentu, ekonomiky a finančného riadenia, manažmentu predaja, strategického manažmentu, manažmentu kvality, time manažmentu, komunikačných zručností, informačných a komunikačných technológií a rôznych stupňov AJ a NJ podľa požiadaviek

Realizované projekty

„Absolventská prax – prevencia pred dlhodobou nezamestnanosťou“
Cieľom projektu bolo uľahčiť nezamestnaným absolventom začleniť sa do pracovného procesu, prípadne pri hľadaní uplatnenia sa aj v podnikateľskej sfére. Projekt sa realizoval v rámci aktivít, ktoré umožnili absolventom namotivovať sa k nástupu do pracovnej činnosti a pomôcť im získať doplnkové odborné zručnosti a praktické skúsenosti vo svojom obore počas praxe u jednotlivých zamestnávateľov.

„Centrum rozvoja zamestnanosti“
Projektovým zámerom bolo aktivizovať a pripraviť nezamestnaných na ich samozamestnanie v oblasti remesiel. V rámci projektu sa realizovalo odborné poradenstvo, odborné vzdelávanie spojené s odbornou praxou a sprostredkovateľské aktivity – spolupráca so zamestnávateľmi. Účastníkom počas projektu bola k dispozícii databáza voľných pracovných miest v rámci Fóra Centier zamestnanosti.

„Partnerstvo sociálnej inklúzie v okrese Poltár“
Cieľom projektu bolo facilitovať skupiny ohrozené a postihnuté sociálnym vylúčením pri vstupe na trh práce prostredníctvom poradenstva, aktivizácie komunít, vypracovania akčného plánu zamestnanosti okresu Poltár a aktívnej činnosti partnerstva ako novej organizácie v regióne. Kľúčovým v projekte sa stala činnosť komunitných konzultantov, ktorí územne pokrývali celý okres Poltár a boli sprostredkovateľom aktivít medzi kanceláriou partnerstva v Poltári a cieľovými skupinami. Vďaka projektu sa prehĺbila komunikácia a spolupráca medzi miestnymi partnermi, výsledkom bola lepšia pripravenosť na využitie rozvojových programov. Výstupom projektu je formalizované partnerstvo OZ Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár.

„Poradensko – vzdelávací program pre osoby prvý krát vstupujúce na trh práce“
Tento projekt bol určený osobám prvý krát vstupujúcim na trh práce prostredníctvom poradensko – vzdelávacieho programu v súlade s požiadavkami zamestnávateľov. V rámci tohto projektu boli po absolvovaní skupinového poradenstva účastníci vedení k zostaveniu individuálneho akčného plánu, ktorý súbežne s aktivitou individuálneho poradenstva aj napĺňali. V rámci projektu účastníci absolvovali vzdelávacie aktivity, ktoré boli zostavené podľa ich potrieb a požiadaviek. Odborný poradca spolu s účastníkmi vyhľadávali pracovné ponuky s využitím internetu.

„Podnikanie – nová šanca pre ženy“
Cieľom projektu bolo posilniť postavenie žien a osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce prostredníctvom motivácie, facilitácie cieľovej skupiny pri uplatnení sa na trhu práce a zvýšením odborných zručností v oblasti podnikania. Projekt bol zaujímavý aj z pohľadu na charakter kurzov – základných (Základy práce na PC, Základný modul podnikania) a doplnkových (Marketing a prieskum trhu, Podnikateľská legislatíva a komunikácia, Jednoduché účtovníctvo, Základy anglického jazyka a Základy nemeckého jazyka). Výstupom projektu je spracovaný Manuál začínajúceho podnikateľa.

Participácia na zahraničných projektoch

názov projektu: „Language Learning Ware“
realizátor: Gruppo Lingua +, Italy
partneri: American University in Bulgaria
LCCI, Italy
Postigo Ponce, Spain
Mondo Consulting & Training, Romania
Euro-Projektservis, s.r.o., Slovakia
cieľ: Preskúmať a prediskutovať postoje a myšlienky zúčastnených partnerov v etape plánovania didaktiky výučby cudzieho jazyka a vyučovacieho systému.
doba realizácie: 09/2002 – 06/2006
podporný program: Grundtvig

názov projektu: „The Transfer of Knowledges of the European Union in Active Policy of the Labour Market“
realizátor: Euro-Projektservis, s.r.o., Slovakia
partner: CilaGROUP, Ireland
cieľ: Podpora profesionálne erudovanosti odborných konzultantov a školiteľov.
doba realizácie: 02/2005 – 03/2005
podporný program: Leonardo da Vinci

Pre občanov

Kalendár

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:9
DNES:790
TÝŽDEŇ:2513
CELKOM:2883245

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať