Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

MŠ Kanadská

Materská škola - Kanadská 19, Poltár

Ul. kanadská 230/19  Poltár, tel.: 047/422 24 88, e-mail: mskanadska@poltar.sk

Facebook: https://www.facebook.com/groups/586797654801611/

Informácie o personálnom obsadení

Riaditeľka materskej školy:

  • Mgr. Marta Kováčová

Zabezpečenie predprimárneho vzdelávania učiteľkami:

  • Ingrida Rovňanová
  • Diana Lašáková
  • Dominika Simonová Szepesyová
  • Marcela Melichová
  • Nikoleta Vengrínová (pedagogická asistentka)

Zabezpečenie prác súvisiacich s prevádzkou zariadenia prevádzkovými zamestnancami:

  • Ingrid Danková

Zabezpečenie prác súvisiacich s prevádzkou školskej jedálne:

  • Jana Lacková

Charakteristika MŠ

Naša MŠ „ ŠTVORLÍSTOK „ je zameraná na rozvíjanie environmentálného cítenia u detí. Sídli v rodinnom dome, s vlastnou ovocnou záhradou a  dostatočne veľkým školským dvorom s preliezkami, kde majú deti  možnosť pohybového vyžitia. Má dve pieskoviska, deti majú vlastné kvetinové záhony o ktoré sa samostatne starajú. Kapacita  celej MŠ je  len  47 detí, ktoré sú podelené do troch tried podľa veku, pričom sa rešpektujú aj súrodenecké väzby a záujmy detí. Nižší počet detí  nám  dáva priestor rešpektovať  osobitosti detí, ich nadanie a možnosť individuálného prístupu počas bežných  i krúžkových činností. MŠ je vybavená modernou digitálnou technikou, kde deti získavajú základy počítačovej gramotnosti a spoznávajú nové digitálne hračky a  moderné učebné prostriedky. Materská škola dopĺňa a obohacuje rodinnú výchovu o výchovu a vzdelávanie zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Rodičom poskytujú učiteľky odborné konzultácie o výchove dieťaťa.

V materskej škole  sa poskytuje odborná logopedická starostlivosť pre deti s poruchami reči. Je dokázané, že deti, ktoré navštevovali materskú školu (aspoň rok pred povinnou školskou dochádzkou), dosahujú v základnej škole omnoho lepšie výsledky. Na základe požiadaviek rodičov sa  môžu deti oboznamovať s cudzím jazykom. Podľa záujmu môžu deti navštevovať záujmové krúžky: hra na flautu, tanečný, výtvarný, dramatický, krúžok zameraný na rozvíjanie grafomotorických zručností, telovýchovný krúžok, ...

Pokiaľ sa rodič potrebuje poradiť s odborníkmi, učiteľka mu sprostredkuje odborné konzultácie v nasledovnej poradni:

  • Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva Poltár

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny. Podľa požiadaviek rodičov materská škola zabezpečuje výchovnú starostlivosť detí počas celého dňa (celodenná výchovná starostlivosť), v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách (poldenná výchovná starostlivosť). Čas celodennej prevádzky je  od 6.30 do 16.00 hod.( je však možné ho upraviť, podľa požiadaviek rodičov). Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole  je stanovené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poltár ( v súčasnosti je to 10 až 15 eur). Deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a deti pochádzajúce z rodiny v hmotnej núdzi príspevok neplatia.

Pre občanov

Kalendár

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:13
DNES:1181
TÝŽDEŇ:1181
CELKOM:2759353

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať