Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Zbor pre občianske záležitosti

Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári

Členovia ZPOZ-u pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári

 • Peter Sitor - primátor mesta
 • Bc. Beáta Berkyová - sobášiaca
 • Mgr. Martina Brisudová - sobášiaca
 • Boris Dreisig - sobášiaci
 • Ing. Pavel Gavalec - sobášiaci
 • Vlasta Kojnoková - sobášiaca
 • Július Kulich - sobášiaci
 • Mário Kurák - sobášiaci
 • Ing. Miroslav Macove - sobášiaci
 • Zdenko Račko - sobášiaci
 • Bc. Ján Skýpala - sobášiaci
 • Mgr. Lenka Sojková - sobášiaca
 • Bc. Martina Tóčiková - sobášiaca
 • Anna Turoňová - sobášiaca
 • PaedDr. Zuzana Bokorová - smútočný rečník, recitácia
 • Milan Fulerčík - smútočný rečník
 • Edita Klembasová - smútočný rečník, recitácia
 • Martina Vrábľová - smútočný rečník, recitácia
 • Ľuba Šálková - matrikárka, recitácia, smútočný rečník
 • Ing. Mária Pribilincová - smútočný rečník, recitácia
 • Mgr. Petra Ridzoňová - recitácia
 • Mgr. Ľuboslava Slebodníková - hudba
 • Jozef Kuvik- spev, hudba
 • Lukáš Pribilinec - hodobný doprovod, spev
 • Gabriela Gaberová - recitácia, smútočný rečník
 • Diana Lašáková - hudobný doprovod, spev
 • Zita Hricová - zapisovateľka
 • Elena Dirbáková - zapisovateľka
 • Ing. Jozefína Očenášová - recitácia
 • Mgr. Katarína Kubaliaková - hra na klavíri
 • Mgr. Mária Kureková - hra na flaute, spev
 • Hanka Kubaliaková - spev

Bývalí členovia ZPOZ-u pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári

Jozef Mäkký - 1. predseda  ZPOZ

Vladimír Findra , Mgr. Anna Kmeťová , PaedDr. Zuzana Bokorová,

Karol Švingál, JUDr. Bronislava Garajová, Mgr. Zuzana Gregorová, Martin Šálka, Mária Balážová, Mária Garajová r. Kyzeková, Milan Hedvigy, Katarína Ďurianová, Mária Franíková, Jolana Dedičová, Mgr. Elena Slavkovská, Mgr. Mária Talánová, Mgr. Mária Mäkká,  Jaromír Klusaček, Július Bodnár, Milan Gubier, Zdenko Macove, Ján Koršó, Božena Ančová, Iveta Petrusová, Jana Pružinová, Mária Kaličiaková, Mgr. Ján Školník, Mgr. Marek Szabó,  Ivan Repa, Mária Kováčová, Mgr. Janka Kubaliaková, Bohumila Martináková,  MUDr. Miloslav Maťaš, Milan Kelemen, Ján Stanko, Martin Sýkorka, Jozef Korimčák, Pavel Sýkora, Robert Sobota, Peter Pribilinec, MUDr. Radovan Baník, Jana Abelovská, Milan Fulerčík, Ing. Pavel Olšiak, Pavel Gavalec, Milan Zavaterník.

Kontakt

Mestský úrad Poltár
Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Ľuba Šálková, tel.:  047/430 84 13 e-mail: luba.salkova@poltar.sk

WEB stránka Zboru pre občianske záležitosti

Čo a kto je Zbor pre občianske záležitosti Človek – človeku pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári ?

V dnešnej uponáhľanej dobe, plnej rôznych informácií si ani neuvedomujeme, ako nám náš život rýchlo ubieha. Nikomu z nás určite nie je jedno, či si ho vo významných chvíľach jeho života niekto všimne, alebo nie. Očakávame pomocnú ruku, pohladenie, milé slovo, ale aj úctu a uznanie od ľudí v prostredí, kde žijeme.

Nuž čo a kto je ZPOZ Človek – človeku? Je to občianske združenie, ktorého práca je založená na humánnom cítení, ľudskosti, prirodzenej láske a úcte k človeku. Sú to ľudia, ktorí majú „srdce“, ktorých uspokojuje rozdávanie radosti a krásy, robí im radosť, ktorí v tejto práci vidia hlboký zmysel. Dominuje tu ochota a chuť pre druhého niečo urobiť bez ohľadu na odmenu a čas.

Teplé ľudské slovo a úprimný stisk ruky pri radostných i smutných životných udalostiach sú prejavom úcty, spoluúčasti a spolupatričnosti ľudí. Práve občianske obrady a slávnosti sú miestom, kde sa vyjadruje porozumenie a úcta, rozdáva láska, prehlbuje občianska spolupatričnosť, kde sa deň všedný mení na deň sviatočný. Obrady v akejkoľvek podobe vždy boli, sú aj budú ako forma úcty človeka k človeku, ako prirodzená potreba základnej ľudskej túžby, túžby po láske a blízkosti.

Osobne som veľmi rada a je mi cťou byť v kolektíve 12 nadšencov, ktorých ušľachtilá práca vykonávaná s láskou k človeku a pre človeka vedie k spokojnosti tých, pre ktorých je vykonávaná. Patrí im srdečné poďakovanie.

Pre túto prácu však potrebujeme získať nových mladých ľudí. Vzbudiť v nich záujem a ponúknuť im možnosť sebarealizácie. Príďte medzi nás!

Ľubka Šálková, matrikárka

Činnosť Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Poltári

dokáže obsiahnuť celý život človeka – od jeho narodenia, cez všetky významné udalosti v jeho živote, ktoré si zasluhujú pozornosť spoločnosti, až po smrť. Svoje miesto v činnosti zboru majú podujatia pre deti a mládež (napr. rozlúčka so základnou školou, či strednou školou), rozšírené sú podujatia venované našim seniorom (návštevy v rodinách pri príležitosti životných jubileí, akcie uskutočňované v rámci Mesiaca úcty k starším). Pozornosť a úctu našim občanom vyjadrujeme zasielaním blahoželaní k významným životným jubileám.

Väčšina obradov a slávností je realizovaná v obradnej sieni Mestského úradu Poltár.

Medzi základné obrady ZPOZ-u, ktoré vychádzajú z tradícií a požiadaviek spoluobčanov a z kultúrnospoločenských potrieb mesta sa vyprofilovali:

Občianske obrady

 • uzavretie manželstva,
 • vítanie dieťaťa do života, ktoré podľa rozhodnutia rodičov dieťatka môže byť individuálne alebo kolektívne,
 • životné jubileá,
 • jubilejné sobáše,
 • prijatie novomanželov po cirkevnom sobáši,
 • občianske pohreby.

Spoločenské slávnosti

 • rozlúčka s materskou školou (Deň prvákov),
 • rozlúčka so základnou školou,
 • odovzdávanie maturitných stužiek,
 • odovzdávanie maturitných vysvedčení,
 • slávnosť ku Dňu matiek,
 • slávnosť ku Dňu otcov,
 • poďakovanie darcom krvi,
 • ocenenie učiteľov (Deň učiteľov),
 • prijatie a ocenenie športovcov – reprezentantov mesta,
 • slávnostné prijatie pri príležitosti významných životných jubileí,
 • podujatie ku Dňu detí,
 • podujatie pre seniorov (Mesiac úcty k starším),
 • stretnutia abiturientov,
 • podujatie k Svetovému dňu životného prostredia, ku Dňu Zeme,
  a mnohé ďalšie.   

Spomienkové slávnosti

 • k výročiu SNP,
 • k oslobodeniu mesta Poltár  13. januára 1945,
 • ku Dňu vzniku SR,
 • ku Dňu ústavy SR,
 • pietna spomienka pri príležitosti Pamiatky zosnulých.

Slávnosti samospráv

 • prijatie významnej delegácie, osobnosti na pôde mesta Poltár,
 • slávnostné uzatvorenie družobnej (partnerskej) zmluvy na pôde mesta,
 • prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva,
 • odovzdávanie ocenení Cena primátora mesta, Cena mesta Poltár a Čestný občan mesta Poltár, slávnostné ukončenie volebného obdobia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Poltár,
  a iné.

Výročia sobáša podľa Valérie Poterovej v Guinnessovej knihe o manželstve:

1. výročie bavlnenej svadby - manželia si darujú bavlnené vreckovky,
2. výročie papierovej,
3. výročie koženej,
4. výročie kvetinovej či ovocnej,
5. výročie drevenej - manželia sa majú obdarovať dreveným talizmanom,
6. výročie železnej - 6,5 roka po sobáši pripomína, že aj sobáš sa musí občas vyleštiť, ako sa leští zinok.
V ten deň majú byť manželia k sebe veľmi milí.
7. výročie medenej svadby - manželia si majú medzi sebou vymeniť medenú mincu alebo dar ako zálohu pre budúce šťastie.
8. výročie bronzovej,
9. výročie hlinenej,
10. výročie cínovej,
11. výročie oceľovej,
12. výročie hodvábnej,
13. výročie krajkovej,
14. výročie slonovinovej,
15. výročie krištáľovej svadby - vzťahy medzi manželmi musia byť jasné, priezračné ako sklo, preto sa navzájom venujú sklené predmety.
20. výročie porcelánovej svadby -hosťom sa má podávať jedlo na novej porcelánovej súprave. Predpokladá sa, že zo starej už  nič nezostalo.
25. výročie striebornej svadby - má sa zísť celá rodina, príbuzenstvo a zelený veniec z arparágusu má byť nahradený strieborným. Nový svadobný prsteň má mať striebornú ozdobu.
30. výročie perlovej - symbolizuje, že spoločne prežité roky na seba nadväzujú ako perly na náhrdelníku. Žena môže dostať k tomuto výročiu dar s perlami alebo aspoň s jednou perlou, hoci umelou.
35. výročie korálovej,
40. výročie rubínovej,
45. výročie zafírovej,
50. výročie zlatá svadba - zlaté prstene sa vymieňajú za nové pred oltárom, pretože ruky, ktoré ich nosili tie pôvodné, sa zmenili.
55. výročie smaragdovej,
60. výročie diamantovej - je vyjadrením istoty, že nič už nemôže roztrhnúť pevný zväzok medzi manželmi.
70. výročie platinovej svadby.

Samospráva

Kalendár

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:816
TÝŽDEŇ:2539
CELKOM:2883271

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať