Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Zariadenie sociálnych služieb

Slobody č. 761/57, 987 01 Poltár

ZSS dvor

Poslanie a vízia nášho zariadenia

Poslanie:

"Poskytovať kvalitné sociálne služby klientom na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd tak, aby klienti boli začlenení do bežnej spoločnosti."

Vízia:

Zariadenie sociálnych služieb poskytuje služby sociálnej starostlivosti,  ktoré sú flexibilné a v maximálne možnej miere orientované na klienta. Našou víziou je byť zariadením, ktoré bude vyhľadávané, nielen kvôli poskytovaniu kvalitných sociálnych služieb, ale i kvôli odbornému, ľudskému a individuálnemu prístupu. Poskytovanie sociálnych služieb bude napĺňať individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb a v maximálnej miere rešpektovať a zohľadňovať ich požiadavky. Sociálne služby sa budú stále poskytovať v prostredí, vytvárajúcom pocit bezpečia, domácnosti a spokojnosti. Našim cieľom je udržať si dobré meno a povesť nášho  zariadenia.

Zariadenie sociálnych služieb slúži ľuďom v dôchodkovom veku a dospelým s ľahším psychickým a fyzickým postihnutím, ktorí sú odkázaní na nepretržitú 24 hodinovú individuálnu starostlivosť. Formou špeciálneho osobného prístupu zabezpečujeme komplexné psychické, sociálne a duchovné služby zodpovedajúce európskemu štandardu. Našim záujmom je skvalitňovanie životných podmienok našich klientov a snaha aktívne podporovať ich chuť a vôľu do života.

Kapacita zariadenia je 44 klientov - Zariadenie pre seniorov 32 klientov a Zariadenie opatrovateľskej služby 12 klientov, o ktorých pohodlie sa stará 23 pracovníkov. Cieľom tohto zariadenia je komplexné zabezpečovanie sociálnych služieb a ich dostupnosť pre občanov mesta Poltár a okolia.

Sociálna službu v zariadení je poskytovaná celoročnou pobytovou formou občanom v dôchodkovom veku a dospelým s ľahším psychickým a fyzickým postihnutím v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej službu.

ZSS terasa

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje starostlivosť občanovi, ktorému nemožno poskytovať inú sociálnu službu alebo poskytnutie inej sociálnej služby dostatočne nerieši hmotnú alebo sociálnu núdzu tohto občana a ktorý je poberateľom starobného dôchodku, pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby, alebo poskytovanie starostlivosti v zariadení pre seniorov potrebuje z iných vážnych dôvodov. Služba je poskytovaná na dobu neurčitú.

Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje starostlivosť dospelému občanovi, ktorému nemožno poskytovať inú sociálnu službu alebo poskytnutie inej sociálnej služby dostatočne nerieši hmotnú alebo sociálnu núdzu tohto občana, pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby, alebo poskytovanie starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. Služba je poskytovaná na dobu určitú.
Zdvíhacia plošina

O Zariadení sociálnych služieb (ZSS)

Zariadenie sa nachádza v moderných prebudovaných priestoroch budovy pôvodne plánovanej pre materskú školu. Budova pozostáva z prízemia a jedného poschodia, je vybavená zariadením, ktoré zaručuje našim klientom komfort a pohodlie. Zariadenie má vlastný areál, ktorý sa priebežne upravuje výsadbou kvetov a kríkov. Obyvatelia sú ubytovaní v dvoch jednoposteľových izbách, troch štvorposteľových a v pätnástich dvojposteľových izbách na poschodí. Pre obyvateľov na vozíčkoch, ale aj barlách je k dispozícii výťah a zdvíhacia plošina. Izby sú vybavené vkusným a účelným nábytkom. Obyvatelia majú možnosť priniesť si so sebou aj kúsok domova / rádio, obraz a pod/ ak o to požiadajú. Prihliadame na estetizáciu izieb, spoločných priestorov a chodieb.

Zariadenie je zabezpečené elektrickou požiarnou signalizáciou.

Zariadenie má vlastnú kuchyňu, v ktorej kuchárky pripravujú celodennú stravu, raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru. Strava je upravená podľa možnosti konzumácie klientov a zo zdravotných dôvodov, ak je potrebná mletá, mixovaná a tekutá. Zabezpečujeme dodržiavanie pitného režimu. Príprava podľa jedálneho lístka je zostavená na týždeň, v ktorom sa zohľadňujú požiadavky obyvateľov, ktorí sa prostredníctvom svojich zástupcov podieľajú na jeho zostavení. Prihliadame na dodržiavanie zásad správnej výživy, na jej pestrosť a rozmanitosť, na dostatok sezónneho ovocia a zeleniny, zdravotný stav obyvateľov, ako aj dodržiavanie stravnej jednotky. Obyvatelia sa stravujú spoločne v jedálni na prízemí. Zo zdravotných a z iných osobných požiadaviek je možnosť stravovať sa aj na vlastných izbách. Imobilným obyvateľom je strava podávaná na izbe za asistencie opatrovateľského personálu.

Zariadenie má vlastnú práčovňu vybavenú práčkami a sušičkou prádla.

Do zariadenia na požiadanie dochádza kaderníčka, pedikérka a rehabilitačný pracovník.ZSS spoločenská miestnosť

Aktivity v ZSS

Cieľom sociálnej práce v zariadení je zmysluplné využitie voľného času obyvateľov. Pri výbere aktivít vychádzame zo záverov individuálnych rozhovorov, z individuálnych potrieb, záujmov a možností klientov, spolupracujeme s príbuznými. Tieto činnosti zabezpečuje sociálny pracovník, pri ich realizácii spolupracuje s pracovníkmi zariadenia. V rámci sociálnej práce sa snažíme obyvateľom denne pripravovať program s využitím skupinových terapií. Samozrejme že nezabúdame ani na individuálne aktivity hlavne u imobilných klientov, aktivity sú vykonávame priamo v obytnej miestnosti. V práci s klientmi využívame techniky biblioterapie, arterapie, muzikoterapie, ergoterapie a ďalšie, aktivity zamerané na pohybové schopnosti, kognitívnu rehabilitáciu (tréningy pamäte, besedy) a ďalšie.

Zo života ZSS

Pripomínanie si narodenín a menín našich obyvateľov posedením v spoločenskej miestnosti patrí k obľúbených aktivitám obyvateľom.

Príjemné počasie často využívame na prechádzky v okolí ZSS, posedenia na terasách ZSS a spoznávanie mesta Poltár.

Rešpektujeme a snažíme sa dopomáhať pri napĺňaní duchovných potrieb našich obyvateľov. Pravidelne týždenne majú možnosť zúčastniť sa bohoslužby veriacich rímskokatolíckej cirkvi a biblickej hodiny veriacich evanjelickej cirkvi priamo v zariadení.

Spoločne s obyvateľmi sme v spoločenskej miestnosti zriadili knižnicu, o ktorú sa s pomocou personálu starajú obyvatelia.

Pri zabezpečovaní kultúrnych a spoločenských akcií v zariadení a aj mimo neho spolupracujeme s miestnymi základnými školami, materskými školami, klubom dôchodcov, detským domovom a ďalšími inštitúciami mesta Poltár.

izba ZSS
Ošetrovateľská a zdravotná starostlivosť

Zdravotná a starostlivosť je zabezpečovaná 24 hodín denne. Na základe odporúčania lekára zabezpečujeme podávanie liekov, inkontinenčných pomôcok a iné. Odborné zdravotné úkony a vyšetrenia sa vykonávajú v odborných ambulanciách v Poltári a v Lučenci. Ošetrovateľská činnosť je poskytovaná kvalifikovaným personálom dôstojne a ľudsky.

Výška úhrady

Pri stanovení výšky úhrady vychádzame zo zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a zo VZN Mesta Poltár, ktorým je upravený spôsob platenia občanov za poskytované sociálne v ZSS v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Snažíme sa, aby naše zariadenie nebolo iba domovom pre odložených chorých starých ľudí, ktorí čakajú na smrť, ale aby sme tu mali spokojných obyvateľov, ktorí aj jeseň života budú prežívať spokojne a šťastne, čo je naším cieľom a z čoho máme všetci zamestnanci radosť.

Predmet činnosti Kontakt

Názov zariadenia:
Zariadenie sociálnych služieb

Právna forma:
rozpočtová organizácia

Sídlo:
Slobody 761/57, 987 01 Poltár
 

IČO: 420 04 632

Zriaďovateľ: 
Mesto Poltár

Dátum zriadenia: 1. 6. 2006
Dátum zahájenia prevádzky:  3. 3. 2008   

Mgr. Alexandra Kapcová, riaditeľka ZSS Poltár
Tel.: 0911 369 200

Adresa:
Slobody č. 761/57, 987 01  Poltár

e-mail:
 zss@poltar.sk

web:
institucie-v-meste/zariadenie-socialnych-sluzieb/

  • opatrovateľky (nepretržitý kontakt)
    tel.: 047/451 15 08
  • sociálny úsek tel.: 047/451 15 08
  • úsek stravovania a úsek ekonomický tel.: 047/411 13 40

Ochrana osobných údajov

Pre občanov

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
1
29 30 31 1 2 3
1
4

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:247
TÝŽDEŇ:247
CELKOM:2872743

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať