A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2016


Plán separovaného zberu plastov v meste Poltár a jeho častí.


 1. jún,  29. jún,  27. júl,   24. august,   21. september,  19. október,  16. november,  14. december


Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

  1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
  2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
  3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
  4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
  5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
  6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
  7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2014.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


Obsah

27.05.2016

Naša návšteva susedného regiónu

Dňa 18. mája 2016 sme boli na literárno-historickej exkurzii v obci Hrušov v Hontianskom regióne. Spred školy sme autobusom vyrazili o 7.45 h. Cesta nám ubehla rýchlo, nakoľko Hrušov nie je až tak veľmi ďaleko od Poltára.

Detail

27.05.2016

DOTAZNÍK - významná osobnosť v meste Poltár

Mesto Poltár a Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári, oznamujú občanom, že plánujú vydať publikáciu o meste a významných osobnostiach mesta Poltár a mestských častí.

Detail

24.05.2016

BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ 2016

ZUŠ v starobylom baníckom meste Banská Štiavnica hostila v stredu 11. mája účastníkov prvej klavírnej prehliadky „Banskoštiavnické kladivká 2016“. Neboli to banícke kladivká z erbu tohto krásneho mesta, ale kladivká rozoznievajúce struny koncertných klavírov, ktoré zvolali do Banskej Štiavnice šikovných klaviristov z celého Slovenska.

Detail

24.05.2016

Oslavy 71.výročia víťazstva nad fašizmom

Mesto Poltár si 6.mája 2016 o 12 hod. pripomenulo 71.výročie víťazstva nad fašizmom. Prítomní spoločne vzdali hold úcty a vďaky všetkým účastníkom v boji proti fašizmu, položením vencov na pomník padlých hrdinov. Na tejto spomienke sa zúčastsnili aj žiaci základných škol z Poltára.

Detail

20.05.2016

Vystúpenie seniorov zo skupiny Fialôčka

Dňa 4. mája 2016 sa v Dome kultúry MsKS v Revúcej konala „Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov“, ktorú organizovala KO JDS Banská Bystrica v spolupráci s OO JDS Revúca a Mestom Revúca. Prehliadky sa zúčastnil za každý okres jeden súbor, náš okres úspešne reprezentovala spevácka skupina Fialôčka, ktorá vystupovala pod vedením p. Márie Királyovej, na heligónke ich tradične sprevádzal p. Jozef Vretenička.

Detail

20.05.2016

9. ročník - Heligonkári v Cinobani

Cinobaňa - Kultúrny dom, 28. 5. 2016 o 17.00 hod.

Detail

20.05.2016

Spevácke zbory Krištálik a prípravný spevácky zbor Krištálik na prehliadke Mládež spieva 2016 v koncertnej sále ZUŠ v Poltári

Mládež spieva je celoštátnou postupovou (dvojstupňovou - krajskou a celoštátnou) súťažou a prehliadkou detských a mládežníckych speváckych zborov s dvojročnou periodicitou. Dňa 6. mája 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ v Poltári konala nesúťažná prehliadka detských zborov.

Detail

16.05.2016

Utekáčske májové dni

Juraj Kubinec, nestor slovenských fujaristov

Detail

13.05.2016

Kultúrnym programom sme si pripomenuli Deň matiek – 11. máj 2016

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok Deň matiek žiaci I. stupňa "Novej" školy oslávili 11. mája.

Detail

13.05.2016

Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského

Základná umelecká škola v Košiciach pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho organizovala už šiesty ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského.

Detail

13.05.2016

Celoslovenská súťaž Pink Song 2016 vo Zvolene

Po šiesty krát sa vo Zvolene na Súkromnej základnej umeleckej škole a Súkromnou konzervatóriu Pink –Harmony konala celoslovenská súťaž Pink Song 2016 a to v sólovom klasickom a populárnom speve.

Detail

11.05.2016

Detský letný tábor 8. 8. 2016 - 17. 8. 2016 Vyšná Slaná

Základná škola Ladislava Novomeského v Lučenci a Základná škola Školská 3 v Poltári organizujú detský letný tábor (detskú rekreáciu)

Detail

05.05.2016

Plavecký kurz

V apríli 2016 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili plaveckého kurzu vo Vysokých Tatrách. Výcvik sa uskutočnil v Aqua City Poprad.

Detail

05.05.2016

Nie je vrece ako vrece

Obsah tohto sloganu potvrdili aj naši poltárski ochotníci z OZ OPONA. Opäť si pre nás pripravili veselú divadelnú hru s názvom Tri vrecia zemiakov od dramatika Jozefa Korbačku.

Detail

27.04.2016

Zaburinenie pozemkov - UPOZORNENIE

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor

Detail

26.04.2016

Rozprávková noc

Dňa 15.4. 2016 (piatok) sa na našej škole konalo veľmi zábavné podujatie s názvom „Rozprávková Noc“.

Detail

31.03.2016

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán

Jarné obdobie je v čase suchého a teplého počasia charakterizované ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V jarnom období je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov aj v dôsledku toho, že občania, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia porušujú predpisy o ochrane pred požiarmi tým, že vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov, pričom sa požiare veľakrát rozšíria do lesných porastov, alebo ohrozujú iný majetok.

Detail

02.02.2016

UPOZORNENIE pre majiteľov psov

Mesto Poltár upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavať a rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na celom území mesta Poltár a jeho častiach Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky – Maky.

Detail

27.05.2016

Naša návšteva susedného regiónu

Dňa 18. mája 2016 sme boli na literárno-historickej exkurzii v obci Hrušov v Hontianskom regióne. Spred školy sme autobusom vyrazili o 7.45 h. Cesta nám ubehla rýchlo, nakoľko Hrušov nie je až tak veľmi ďaleko od Poltára.

Detail

24.05.2016

BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ 2016

ZUŠ v starobylom baníckom meste Banská Štiavnica hostila v stredu 11. mája účastníkov prvej klavírnej prehliadky „Banskoštiavnické kladivká 2016“. Neboli to banícke kladivká z erbu tohto krásneho mesta, ale kladivká rozoznievajúce struny koncertných klavírov, ktoré zvolali do Banskej Štiavnice šikovných klaviristov z celého Slovenska.

Detail

20.05.2016

Spevácke zbory Krištálik a prípravný spevácky zbor Krištálik na prehliadke Mládež spieva 2016 v koncertnej sále ZUŠ v Poltári

Mládež spieva je celoštátnou postupovou (dvojstupňovou - krajskou a celoštátnou) súťažou a prehliadkou detských a mládežníckych speváckych zborov s dvojročnou periodicitou. Dňa 6. mája 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ v Poltári konala nesúťažná prehliadka detských zborov.

Detail

13.05.2016

Kultúrnym programom sme si pripomenuli Deň matiek – 11. máj 2016

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok Deň matiek žiaci I. stupňa "Novej" školy oslávili 11. mája.

Detail

13.05.2016

Celoslovenská súťaž v sólovom speve Petra Dvorského

Základná umelecká škola v Košiciach pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho organizovala už šiesty ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského.

Detail

24.05.2016

Oslavy 71.výročia víťazstva nad fašizmom

Mesto Poltár si 6.mája 2016 o 12 hod. pripomenulo 71.výročie víťazstva nad fašizmom. Prítomní spoločne vzdali hold úcty a vďaky všetkým účastníkom v boji proti fašizmu, položením vencov na pomník padlých hrdinov. Na tejto spomienke sa zúčastsnili aj žiaci základných škol z Poltára.

Detail

20.05.2016

Vystúpenie seniorov zo skupiny Fialôčka

Dňa 4. mája 2016 sa v Dome kultúry MsKS v Revúcej konala „Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov“, ktorú organizovala KO JDS Banská Bystrica v spolupráci s OO JDS Revúca a Mestom Revúca. Prehliadky sa zúčastnil za každý okres jeden súbor, náš okres úspešne reprezentovala spevácka skupina Fialôčka, ktorá vystupovala pod vedením p. Márie Királyovej, na heligónke ich tradične sprevádzal p. Jozef Vretenička.

Detail

20.05.2016

9. ročník - Heligonkári v Cinobani

Cinobaňa - Kultúrny dom, 28. 5. 2016 o 17.00 hod.

Detail

16.05.2016

Utekáčske májové dni

Juraj Kubinec, nestor slovenských fujaristov

Detail

05.05.2016

Nie je vrece ako vrece

Obsah tohto sloganu potvrdili aj naši poltárski ochotníci z OZ OPONA. Opäť si pre nás pripravili veselú divadelnú hru s názvom Tri vrecia zemiakov od dramatika Jozefa Korbačku.

Detail