A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Úradná tabuľa 

20.06.2017

Po Slovensku vlakom 2 – IX.A, ZŠ Slobody Poltár – 15. až 17. jún 2017

Máme tu mesiac jún, ku ktorému okrem zaokrúhľovania známok neodmysliteľne patria aj školské výlety. Po skúsenostiach z minulého roka sme sa s IX.A zo ZŠ Slobody v Poltári opäť vybrali vlakom za krásami Slovenska. No tentokrát na 3 dni.

Detail

19.06.2017

ABSOLVENTI ZUŠ V POLTÁRI SLÁVILI SVOJ DEŇ UMENÍM

Dňa 2. júna 2017 bol deň, kedy absolventi 1., 2. stupňa v hudobnom, výtvarnom literárno-dramatickom odbore verejne absolvovali koncertom a výstavou. Štúdium ukončili 18 absolventi záverečnými skúškami 30. mája 2017, kde hudobníci preukázali svoje interpretačné zručnosti, výtvarníci prezentovali svoje projekty a obhajovali výtvarné práce. Predsedom poroty bola zástupkyňa ZUŠ Fiľakovo Mgr. Katarína Gášparová, ktorá našich absolventov pochválila a konštatovala, že žiaci poltárskej ZUŠ-ky boli úspešní.

Detail

15.06.2017

illustračné foto

OZNAM

Terénni sociálni pracovníci oznamujú občanom.

Detail

13.06.2017

TALENTÍK MÚZ 2017

Základná umelecká škola v Poltári sa stala organizátorom už 13. ročníka okresnej súťaže Talentík múz 2017. Hlavným cieľom tvorivej súťažnej prehliadky je podchytiť detský talent v hudobnej, výtvarnej a literárno-dramatickej múze a prípravou na súťažnú tvorivú prehliadku rozvíjať dané schopnosti talentovaných detí pod vedením ich pedagógov.

Detail

09.06.2017

foto

MDD v Materskej škole na Ulici Sklárskej 34, Poltár

Medzinárodný deň detí v MŠ – na Ulici Sklárskej v Poltári sa oslavoval tento rok  netradične 07.06.2017. Pani  učiteľky sa rozhodli, že najkrajším a najoriginálnejším  darčekom pre ich detičky – bude divadielko.

Detail

08.06.2017

„Stará“ škola za hranicami Slovenska

Pätnásť žiakov a dvaja pedagógovia ZŠ Školská 3 v Poltári vycestovali 1.6.2017 na dvojdňový zahraničný zájazd s cestovnou kanceláriou GadTours zo Žiliny do susedného Poľska.

Detail

06.06.2017

Plagát

Pozvánka na divadelné predstavenie

Mesto Poltár, primátor mesta Poltár Pavel Gavalec, srdečne pozýva všetkých občanov na divadelné predstavenie Divadla West pod názvom „Hľadá sa nový manžel“, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2017 t.j. v stredu, so začiatkom od 19:00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Poltári.

Detail

31.05.2017

ilustračné foto

NR SR darovala 40 počítačov ZŠ na Ulici školskej v Poltári

Vďaka pánovi učiteľovi RNDr. Milanovi Bodnárovi – informatikovi našej školy sme získali 40 počítačov darovacou zmluvou z NR SR.

Detail

29.05.2017

Pódium mladých tanečníkov 2017 žiakov základných umeleckých škôl regionóv Novohrad – Gemer - Malohont

Dňa 4. 5. 2017 sa žiaci tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Poltári zúčastnili tanečnej prehliadky „Pódium mladých tanečníkov 2017“ vo Vinici, ktorej organizátorom bola Základná umelecká škola Balog nad Ipľom. Tanečná prehliadka je každoročnou udalosťou, na ktorej sa stretnú ZUŠ-ky z regionóv Novohrad – Gemer – Malohont.

Detail

29.05.2017

NOVÁ ŠKOLA VOŇALA MEDOM

V sobotné ráno 27.5.2017 sa stretli žiaci zo Včelárskeho krúžku v ich škole. Prišli napriek tomu, že ich ostatní spolužiaci možno práve v tom čase len vstávali a rozmýšľali, že čo idú robiť.

Detail

26.05.2017

Kolektívne športy

mesiacoch apríl, máj sa žiaci z našej školy zúčastnili viacerých turnajov. Mladšie dievčatá súťažili vo svojej obľúbenej vybíjanej.

Detail

26.05.2017

DRAVÉ VTÁKY

V utorok 23.5.2017 sa v našej škole uskutočnila prezentácia spoločnosti ZAIFERUS zameranej na ochranu dravých vtákov.

Detail

26.05.2017

Návšteva škôlkarov v školskej Včelnici v Novej základnej škole

22.5.2017 v pondelok zavítali do Základnej školy Slobody 2 malí škôlkari s ich pani učiteľkami z Materskej školy na Sklárskej ulici.

Detail

25.05.2017

Klavírny koncert virtuózov z Japonska a Maďarska

Kultúrna komisia mesta Poltár v spolupráci so ZUŠ Poltár zorganizovala koncert vážnej hudby- klavírnych virtuózov z Maďarska a Japonska dňa 23.5.2017 v koncertnej sále ZUŠ.

Detail

25.05.2017

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Konečné poradie družstiev v jednotlivých kategóriách 2016-2017

Detail

25.05.2017

Návšteva galérie

Nemusíme chodiť ďaleko, aby sme našli krásu a pokoj. Dňa 18. mája 2017 sme na pozvanie p. Eriky Braunerovej a p. Mariána Kompáneka navštívili Galériu Bloom v Divíne. Pri vystupovaní z auta nás hneď upútala stará budova, ktorá skrývala vo svojom vnútri nádherné priestory. Po galérii nás previedol ten najpovolanejší p. Marián Kumpánek. Porozprával nám o svojich maliarskych začiatkoch, o svojej tvorbe, histórii galérie, aktivitách, ktorým sa v galérii venujú. V kľude sme si prezreli vystavené umelecké diela, z ktorých množstvo nás očarilo.

Detail

23.05.2017

Matematický klokan v ZŠ Školská 3 v Poltári

Chcete, aby vaši žiaci boli svetoví? Takouto otázkou sa k nám pedagógom prihovorili organizátori 20. ročníka súťaže Matematický klokan. Keďže sa súčasne „klokaní“ vo viac ako 60 krajinách Európy, Ázie, Ameriky a Afriky , je táto súťaž považovaná za najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž na svete.

Detail

01.04.2017

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán

Jarné obdobie je v čase suchého a teplého počasia charakterizované ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V jarnom období je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov aj v dôsledku toho, že občania, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia porušujú predpisy o ochrane pred požiarmi tým, že vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov, pričom sa požiare veľakrát rozšíria do lesných porastov, alebo ohrozujú iný majetok.

Detail

20.06.2017

Po Slovensku vlakom 2 – IX.A, ZŠ Slobody Poltár – 15. až 17. jún 2017

Máme tu mesiac jún, ku ktorému okrem zaokrúhľovania známok neodmysliteľne patria aj školské výlety. Po skúsenostiach z minulého roka sme sa s IX.A zo ZŠ Slobody v Poltári opäť vybrali vlakom za krásami Slovenska. No tentokrát na 3 dni.

Detail

19.06.2017

ABSOLVENTI ZUŠ V POLTÁRI SLÁVILI SVOJ DEŇ UMENÍM

Dňa 2. júna 2017 bol deň, kedy absolventi 1., 2. stupňa v hudobnom, výtvarnom literárno-dramatickom odbore verejne absolvovali koncertom a výstavou. Štúdium ukončili 18 absolventi záverečnými skúškami 30. mája 2017, kde hudobníci preukázali svoje interpretačné zručnosti, výtvarníci prezentovali svoje projekty a obhajovali výtvarné práce. Predsedom poroty bola zástupkyňa ZUŠ Fiľakovo Mgr. Katarína Gášparová, ktorá našich absolventov pochválila a konštatovala, že žiaci poltárskej ZUŠ-ky boli úspešní.

Detail

13.06.2017

TALENTÍK MÚZ 2017

Základná umelecká škola v Poltári sa stala organizátorom už 13. ročníka okresnej súťaže Talentík múz 2017. Hlavným cieľom tvorivej súťažnej prehliadky je podchytiť detský talent v hudobnej, výtvarnej a literárno-dramatickej múze a prípravou na súťažnú tvorivú prehliadku rozvíjať dané schopnosti talentovaných detí pod vedením ich pedagógov.

Detail

09.06.2017

foto

MDD v Materskej škole na Ulici Sklárskej 34, Poltár

Medzinárodný deň detí v MŠ – na Ulici Sklárskej v Poltári sa oslavoval tento rok  netradične 07.06.2017. Pani  učiteľky sa rozhodli, že najkrajším a najoriginálnejším  darčekom pre ich detičky – bude divadielko.

Detail

08.06.2017

„Stará“ škola za hranicami Slovenska

Pätnásť žiakov a dvaja pedagógovia ZŠ Školská 3 v Poltári vycestovali 1.6.2017 na dvojdňový zahraničný zájazd s cestovnou kanceláriou GadTours zo Žiliny do susedného Poľska.

Detail

06.06.2017

Plagát

Pozvánka na divadelné predstavenie

Mesto Poltár, primátor mesta Poltár Pavel Gavalec, srdečne pozýva všetkých občanov na divadelné predstavenie Divadla West pod názvom „Hľadá sa nový manžel“, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2017 t.j. v stredu, so začiatkom od 19:00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Poltári.

Detail

25.05.2017

Klavírny koncert virtuózov z Japonska a Maďarska

Kultúrna komisia mesta Poltár v spolupráci so ZUŠ Poltár zorganizovala koncert vážnej hudby- klavírnych virtuózov z Maďarska a Japonska dňa 23.5.2017 v koncertnej sále ZUŠ.

Detail

25.05.2017

Návšteva galérie

Nemusíme chodiť ďaleko, aby sme našli krásu a pokoj. Dňa 18. mája 2017 sme na pozvanie p. Eriky Braunerovej a p. Mariána Kompáneka navštívili Galériu Bloom v Divíne. Pri vystupovaní z auta nás hneď upútala stará budova, ktorá skrývala vo svojom vnútri nádherné priestory. Po galérii nás previedol ten najpovolanejší p. Marián Kumpánek. Porozprával nám o svojich maliarskych začiatkoch, o svojej tvorbe, histórii galérie, aktivitách, ktorým sa v galérii venujú. V kľude sme si prezreli vystavené umelecké diela, z ktorých množstvo nás očarilo.

Detail

25.05.2017

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Konečné poradie družstiev v jednotlivých kategóriách 2016-2017

Detail