Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Poltár

Oficialne internetové stránky mesta Poltár

Aktuálne oznamy

Dotazník k spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Poltár

dotazník

V súčasnosti prebieha proces vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Poltár, ktorého cieľom je identifikovať možné rozvojové zámery mesta prispievajúce k zvýšeniu kvality životnej úrovne obyvateľov. Program hospodárskeho a sociáln ...viac...


 

Všetko závisí od vlastnej imunity človeka...

Masáž

Oslovil ho článok a to rozhodlo. Stretnutie s chlapíkom, ktorý sa vyučil od ruského maséra ho natoľko očarilo, že sa rozhodol ísť podobnou cestou. Sympatický charizmatívny Poltárčan Rastislav Kapusta sa vydal približne pred 20-rokmi na cestu pomoci ľuďom a ...viac...


 

UPOZORNENIE

Znečistenie vodných tokov

    Mesto Poltár upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavať a rešpektovať platný zákon o vodách, ako aj Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 7/2012 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene, v ktorých sa uvádz ...viac...


 

Pozvánka do kín

RYTMUS - Sídliskový sen
 

VÝBEROVÉ KONANIE na miesto riaditeľ/ka Materskej školy Sklárska 34, Poltár

ilustratívne foto

Primátor mesta Poltár
v zmysle § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a § 5 zákona Národnej rady Slovenskej rep ...viac...


 

Volné pracovné miesto

logo

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987  01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o ...viac...


 

U P O Z O R N E N I E - podmienky držania psov

Držanie psov

Mesto Poltár upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavať a rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na celom území mesta Poltár a jeho častiach Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky – Maky.   ...viac...


 

ŠKOLSKÉ PODUJATIA

Cesta za umením VI. žiakov, učiteľov a priateľov školy a muzikál Sherlock Holmes v Prešove

Cesta za umením VI.

   Základná umelecká škola a RZ každý rok organizuje pre svojich žiakov, učiteľov, ale i rodičov umelecký zájazd pod názvom: Cesta za umením. Cieľom zájazdu bolo stretnutie s pravým umením a spoznávanie historickej metropoly východného Slovenska. Na tomto ...viac...


 

11. ročník okresnej umeleckej súťaže – Talentík múz 2015

Talentík múz 2015

Už po 11-ty krát zorganizovala Základná umelecká škola v Poltári a mesto Poltár v spolupráci s Rodičovským združením pri ZUŠ okresnú súťažnú prehliadku pre deti materských škôl a žiakov základných škôl 1. stupňa. Do súťaže sa zapojili ZŠ Školská Poltár, ZŠ ...viac...


 

Záverečný koncert – „defilé“ žiakov ZUŠ v Poltári

Záverečný koncert – „defilé“ žiakov ZUŠ v Poltári

Koniec školského roka 2014/2015 oslávili žiaci a ich učitelia svojim umením prezentovaným na verejnom koncerte školy dňa 25. júna 2015 v Dome kultúry v Poltári. Pri vstupe do Domu kultúry si rodičia, žiaci a všetci prítomný mohli pozrieť súčasnú výstavu ži ...viac...


 

ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Fúzia dorasteneckých mužstiev

Fúzia dorasteneckých mužstiev

   Pokles záujmu mladej generácie o pohyb resp.  športovanie je každodenným problémom súčasnosti. Žijeme v elektronickom svete. Počítače, mobily, tablety, epady, smartfony, mailovanie, facebook atď. To  sú najväčší „žráči“ voľného času teenegerov. Kto ...viac...


 

Štyria mušketieri na motorkách

Pavol Sihelský

   Posledný júnový víkend sa konalo klasické Enduro v obci Cinobaňa, kde pokračoval seriál Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky v Endure a Countrycrosse. 
   Organizátor Pavol Garaj pripravil pre pretekárov náročnú ale zároveň atrak ...viac...


 

--------- Lučenec ----------

Čítačka po stopách mladého vína. mladí s mladým.pdf (217.9 kB)
Noviny REKUS - Júl a August noviny_2015_7_8.pdf (3.8 MB)
Noviny REKUS - Jún noviny_2015_6.pdf (3.3 MB)
Noviny REKUS - Máj noviny_2015_5.pdf (3.5 MB)
Kalendár výročí 2015 Kalendár výročí 2015.pdf (4.7 MB)

---- Rimavská Sobota ----

Predmet mesiaca august 2015: REŠTAUROVANÁ KNIHA Z KNIŽNICE MÚZEA – JÁN KOLLÁR: STAROITALIA SLAVJANSKÁ predmet mesiaca august.pdf (249.5 kB)
PROGRAMOVÁ PONUKA NA AUGUST 08.august 2015.pdf (703.6 kB)
Kultúrne poukazy do múzea Využitie KP v GMM 4-2015.pdf (705.3 kB)

Plán separovaného zberu plastov v meste Poltár a jeho častí pre rok 2015:

05. august (streda)
03. september (štvrtok)
30. september (streda)
11. november (streda)
09. december (streda)
--------------------------------
Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy) Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy) Podrobnejšie informácie: Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod. Zdr. obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu

Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
----------------------------------------
Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.

NOVOHRAD - ručne maľovaná mapa regiónu

UPOZORNENIE !

Banskobystrický samosprávny kraj

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

dnes je: 4.8.2015

meniny má: Dominik, Dominika


8265219

Úvodná stránka