A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Úradná tabuľa 

10.07.2017

Kúsok turistiky na záver školského roka

Pedagógovia ZŠ Školská v Poltári sa rozhodli pripraviť pre žiakov 5. – 9. ročníka školský výlet v podobe turistiky. S deťmi sme sa vybrali na ľahšiu túru do okolia Terchovej.

Detail

30.06.2017

Škola v prírode Orava

43 žiakov 1. stupňa zo ZŠ Školská 3 strávilo päť júnových dní v škole v prírode v krásnom prostredí na úpätí Kubínskej holi, neďaleko Dolného Kubína.

Detail

30.06.2017

MAGICKÁ NOC V STAREJ ŠKOLE

Dňa 26.-27.5.2017 sa konala v našej škole „MAGICKÁ NOC „ . Magická sa nazýva nie preto , že by sa na nej čarovalo, ale preto, že počas nej môžu žiaci 5.-9.ročníka ZŠ zažiť čarovné a neopakovateľné chvíle plné dobrej nálady , zaujímavých hier a nových zážitkov , na ktoré potom ešte veľmi dlho všetci spomíname.

Detail

27.06.2017

Voľné pracovné miesto - ZUŠ Poltár - Výtvarný odbor

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

Detail

27.06.2017

Voľné pracovné miesto - ZUŠ Poltár - TANEC

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

Detail

27.06.2017

Voľné pracovné miesto - ZUŠ Poltár - Hudobný odbor gitara

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

Detail

27.06.2017

illustračné foto

"Vyvýšené záhradky v MŠ Sklárska 34"

Pani Katarína Hvozďáková- predsedníčka, Rady školy v spolupráci s vedením materskej školy napísali projekt financovaný z participatívneho rozpočtu mesta Poltár. Projekt bol na mestskom zastupiteľstve schválený, pridelené finančné prostriedky a tak sme začali nakupovať materiál potrebný k jeho realizácii. Počasie nám v realizácii neprialo, bola dlhá zima a na jar daždivé počasie, mokrá pôda v miestach, kde mali záhradky postaviť.

Detail

26.06.2017

illustračné foto

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší kvetinový balkón - II. ročník.

Mesto Poltár vyhlasuje súťaž o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší kvetinový balkón.

Detail

26.06.2017

Relaxačný výlet z ŠKD

Dňa 14.06.2017 deti z ŠKD pri ZŠ Školská 3 v Poltári navštívili areál Spa & Aquapark Turčianske Teplice. AQUAPARK leží na okraji krásneho kúpeľného parku, v centre mesta Turčianske Teplice.

Detail

26.06.2017

„PROGRAM AKO DAR“

Materská škola Sklárska darovala na Deň rodiny svojím rodičom program uvitý z básní, piesní, tančekov a scénok. Konal sa 15. júna 2017 v kinosále kultúrneho domu v Poltári.

Detail

20.06.2017

Po Slovensku vlakom 2 – IX.A, ZŠ Slobody Poltár – 15. až 17. jún 2017

Máme tu mesiac jún, ku ktorému okrem zaokrúhľovania známok neodmysliteľne patria aj školské výlety. Po skúsenostiach z minulého roka sme sa s IX.A zo ZŠ Slobody v Poltári opäť vybrali vlakom za krásami Slovenska. No tentokrát na 3 dni.

Detail

19.06.2017

ABSOLVENTI ZUŠ V POLTÁRI SLÁVILI SVOJ DEŇ UMENÍM

Dňa 2. júna 2017 bol deň, kedy absolventi 1., 2. stupňa v hudobnom, výtvarnom literárno-dramatickom odbore verejne absolvovali koncertom a výstavou. Štúdium ukončili 18 absolventi záverečnými skúškami 30. mája 2017, kde hudobníci preukázali svoje interpretačné zručnosti, výtvarníci prezentovali svoje projekty a obhajovali výtvarné práce. Predsedom poroty bola zástupkyňa ZUŠ Fiľakovo Mgr. Katarína Gášparová, ktorá našich absolventov pochválila a konštatovala, že žiaci poltárskej ZUŠ-ky boli úspešní.

Detail

15.06.2017

illustračné foto

OZNAM

Terénni sociálni pracovníci oznamujú občanom.

Detail

23.05.2017

Matematický klokan v ZŠ Školská 3 v Poltári

Chcete, aby vaši žiaci boli svetoví? Takouto otázkou sa k nám pedagógom prihovorili organizátori 20. ročníka súťaže Matematický klokan. Keďže sa súčasne „klokaní“ vo viac ako 60 krajinách Európy, Ázie, Ameriky a Afriky , je táto súťaž považovaná za najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž na svete.

Detail

01.04.2017

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán

Jarné obdobie je v čase suchého a teplého počasia charakterizované ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V jarnom období je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov aj v dôsledku toho, že občania, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia porušujú predpisy o ochrane pred požiarmi tým, že vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov, pričom sa požiare veľakrát rozšíria do lesných porastov, alebo ohrozujú iný majetok.

Detail

10.07.2017

Kúsok turistiky na záver školského roka

Pedagógovia ZŠ Školská v Poltári sa rozhodli pripraviť pre žiakov 5. – 9. ročníka školský výlet v podobe turistiky. S deťmi sme sa vybrali na ľahšiu túru do okolia Terchovej.

Detail

30.06.2017

Škola v prírode Orava

43 žiakov 1. stupňa zo ZŠ Školská 3 strávilo päť júnových dní v škole v prírode v krásnom prostredí na úpätí Kubínskej holi, neďaleko Dolného Kubína.

Detail

30.06.2017

MAGICKÁ NOC V STAREJ ŠKOLE

Dňa 26.-27.5.2017 sa konala v našej škole „MAGICKÁ NOC „ . Magická sa nazýva nie preto , že by sa na nej čarovalo, ale preto, že počas nej môžu žiaci 5.-9.ročníka ZŠ zažiť čarovné a neopakovateľné chvíle plné dobrej nálady , zaujímavých hier a nových zážitkov , na ktoré potom ešte veľmi dlho všetci spomíname.

Detail

27.06.2017

illustračné foto

"Vyvýšené záhradky v MŠ Sklárska 34"

Pani Katarína Hvozďáková- predsedníčka, Rady školy v spolupráci s vedením materskej školy napísali projekt financovaný z participatívneho rozpočtu mesta Poltár. Projekt bol na mestskom zastupiteľstve schválený, pridelené finančné prostriedky a tak sme začali nakupovať materiál potrebný k jeho realizácii. Počasie nám v realizácii neprialo, bola dlhá zima a na jar daždivé počasie, mokrá pôda v miestach, kde mali záhradky postaviť.

Detail

26.06.2017

Relaxačný výlet z ŠKD

Dňa 14.06.2017 deti z ŠKD pri ZŠ Školská 3 v Poltári navštívili areál Spa & Aquapark Turčianske Teplice. AQUAPARK leží na okraji krásneho kúpeľného parku, v centre mesta Turčianske Teplice.

Detail