A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Február: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • Marec: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • Apríľ: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30.
 • Máj: 2, 7, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
 • Jún: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Úradná tabuľa

16.02.2018

FAŠIANNGOVÁ VESELICA V ŠKD PRI ZŠ ŠKOLSKÁ

Dňa 09.02.2018 sa v ŠKD konala fašiangová veselica. Podmienkou bolo, aby si každý so sebou priniesol vlastnú masku. To bola veľmi jednoduchá úloha, pretože dopoludnia sa v našej škole konal maškarný ples a tak túto úlohu splnilo každé dieťa, aj každá pani vychovávateľka.

Detail

15.02.2018

Plagát

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v meste POLTÁR

Firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota a mesto POLTÁR oznamuje obyvateľom, že každú prvú STREDU v mesiaci sa uskutoční výkup papiera a použitého rastlinného oleja výmenou za toaletný papier, kuchynské utierky a hygienické vreckovky na daných stanovištiach:

Detail

08.02.2018

Odovzdávanie Ceny primátora

V bežnom živote nemáme čas všímať si vzácnych ľudí okolo seba, sme príliš uponáhľaní, pohltení stresom. Piatok, 2. februára 2018, sme sa na chvíľu zastavili, započúvali sme sa do krásnych slovenských melódií, vzdali sme úctu a vďaku trom úžasným dievčatám, ktorým sudičky dali do vienka vzácne dary : skromnosť, vytrvalosť, lásku k ľuďom, úprimný vzťah k ľudovým tradíciám a hudobný talent.

Detail

05.02.2018

Môj prvý koncert – žiaci prípravných ročníkov otvorili novú koncertnú sezónu roku 2018

Novú koncertnú sezónu 2018 otvárajú vždy tí najmladší umelci, žiaci prípravných ročníkov všetkých odborov Základnej umeleckej školy v Poltári. Pútavý názov „Môj prvý koncert“ prezrádzal, že na pódiu vystúpili po prvýkrát žiaci – interpréti v hre na rôznych nástrojoch.

Detail

29.01.2018

Všetkovedko v ZŠ Školská v Poltári

Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 5. ročníka VŠETKOVEDKO, ktorá prepája všetky oblasti, s ktorými sa žiaci doteraz stretli a teda mapuje ich všeobecný prehľad, sa koncom roka 2017 konala opäť po roku aj v našej škole.

Detail

23.01.2018

ilistračné foto

Modernizácia infraštruktúry kamerového systému a doplnenie kamier v meste Poltár

V roku 2017 sa rozrástol kamerový systém v meste Poltár. Rozšírenie monitorovacieho systému umožnil projekt Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, z ktorého mesto po úspešnom projekte získalo finančné prostriedky vo výške 16 000 eur. „Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre zníženie výskytu kriminality a tým prispievať k zvýšeniu pocitu istoty, bezpečnosti a spokojnosti občanov a návštevníkov mesta.

Detail

22.01.2018

Vianočná akadémia elokovaného pracoviska v ZŠ Kalinovo

Každoročne žiaci elokovaného pracoviska v Kalinove spestria svojím programom vianočné obdobie. Dňa 22. 12. 2017 za účasti p. starostu Šarkana, učiteľov, rodičov i žiakov a p. riaditeľa Mgr. Mella sa hudbou a tancom vytvorila Vianočná atmosféra. Pani učiteľka Mgr. Andrea Jamborová a jej žiaci sa redstavili hrou na klavíri tradičnými koledami, sólovými i štvorručnými skladbami.

Detail

22.01.2018

Vianočný koncert darček pre rodičov ZUŠ-ky v Poltári

Slávnostná atmosféra, výzdoba školy a koncertnej sály dňa 21. decembra 2017 privítala rodičov, starých rodičov a priateľov na tradičnom „Vianočnom koncerte“. Malí i väčší interpréti na rôzne nástroje hudobným darčekom kolied, skladieb svetových i domácich skladateľov obdarili publikum.

Detail

22.01.2018

VIANOČNÁ AKADÉMIA 2017

A prichádza hádam najkrajšie obdobie roka – Vianoce. Čas, kedy sa stretávajú rodiny, aby prežili tieto sviatky spolu. Pri štedrovečernom stole si želajú pokojné prežitie vianočných sviatkov plné radosti a veselosti strávené v prítomnosti svojich najbližších. Najviac sa však tešia na tieto sviatky naši najmenší, sú zvedaví hlavne na darčeky, ale my sa im snažíme vštepiť i zmysel Vianoc a tradície, ktoré s týmto sviatkom súvisia.

Detail

22.01.2018

PREDVIANOČNÉ VYSTÚPENIE V DSS TILIA

„Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.“ Predvianočné obdobie a Vianoce, krásne sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách po celom svete. Na Slovensku sa na Vianoce, na sviatky narodenia Ježiša Krista, pripravujeme už štyri týždne dopredu. Počas tohto obdobia nazývaného Advent, ktoré nám v sebe nesie posolstvo očakávania príchodu malého Ježiška, ľudia chodia do kostola, kupujú si, či pripravujú darčeky pre svojich blízkych, ozdobujú si svoje príbytky dekoráciami a pod. Je toho omnoho viac...

Detail

22.01.2018

MIKULÁŠSKA PÁRTY V ŠKD PRI ZŠ ŠKOLSKÁ

V predvečer sviatku svätého Mikuláša si deti s iskierkou v očiach ukladajú vyčistené čižmičky do oblokov a s napätím očakávajú, čo sa stane. Nevedia sa dočkať chvíle príchodu svätého Mikuláša. V mysli si opakujú slová milej básničky alebo pospevujú pesničku, ktorou sa chcú pochváliť vzácnej návšteve. Žiarivými očkami pozerajú von oknom na oblohu plnú jagavých hviezd a netrpezlivo čakajú. „Kedy už príde?“, znejú naliehavé otázky....

Detail

20.01.2018

Mladí stolní tenisti si to užili...

V sobotu, 13. januára, sa v mestskej športovej hale uskutočnil 1. ročník mládežníckeho stolnotenisového turnaja. Milovníci malej bielej loptičky okolo šéfov Športového klubu stolných tenistov , Jána Sarvaša a Štefana Jahôdku, sa rozhodli, že zorganizujú pre deti športové podujatia na ktorom môžu nájsť nové mladé talenty, ktoré by v budúcnosti pokračovali v šírení dobrého mena tejto atraktívnej športovej disciplíny. Účastníkmi turnaja mohla byť akákoľvek dievčina či chalan navštevujúci základnú školu v okrese Poltár.

Detail

18.01.2018

foto

Spomienkové oslavy v Poltári

Mestský výbor SZPB a mesto Poltár boli hlavnými organizátormi osláv 73. výročia oslobodenia mesta, ktoré sa konali dňa, 12.1.2018 o 12,00 hodine na námestí oslobodenia pri pamätníku Padlých v 1. a 2. svetovej vojny a v SNP.

Detail

10.01.2018

Poltársky stolný tenis napreduje...

V sobotu, 6. januára sa v Hnúšti uskutočnil stolnotenisový turnaj. Aj náš ŠKST tam mal zastúpenie. Na tomto športovom podujatí sa predstavilo takmer 70 športovcov. Ale ani pri takom veľkom počte hráčov sa Poltárčania nestratili. Uspeli sme vo všetkých kategóriách!

Detail

08.01.2018

illustračné foto

Nahlásenie údajov za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Mesto Poltár upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (podnikateľov), ktoré prevádzkovali malý zdroj znečisťovania ovzdušia v roku 2017, že v zmysle § 6, ods. 4 zákona 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sú povinní v termíne do 15. februára 2018 písomne nahlásiť mestu Poltár za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, ako aj ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, o počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Detail

07.12.2017

Srdcom k tancu

V novovytvorenej tanečnej sále v elokovanej triede tanečného odboru v Hrachove na otvorenej hodine sa predstavili žiačky prípravného, prvého a druhého ročníka.

Detail

27.10.2017

Poltárske smeče žali plodnú úrodu...

Predposledný októbrový víkend sa v športovej hale v Poltári odohralo až šesť volejbalových zápasov. V sobotu si domáce dievčatá zahrali proti Detve a Kežmarku a v nedeľu proti Žiaru nad Hronom.

Detail

11.09.2017

ilustračné foto

POZVÁNKA NA TRÉNINGY VOLEJBALOVEJ PRÍPRAVKY

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Detail

16.02.2018

FAŠIANNGOVÁ VESELICA V ŠKD PRI ZŠ ŠKOLSKÁ

Dňa 09.02.2018 sa v ŠKD konala fašiangová veselica. Podmienkou bolo, aby si každý so sebou priniesol vlastnú masku. To bola veľmi jednoduchá úloha, pretože dopoludnia sa v našej škole konal maškarný ples a tak túto úlohu splnilo každé dieťa, aj každá pani vychovávateľka.

Detail

05.02.2018

Môj prvý koncert – žiaci prípravných ročníkov otvorili novú koncertnú sezónu roku 2018

Novú koncertnú sezónu 2018 otvárajú vždy tí najmladší umelci, žiaci prípravných ročníkov všetkých odborov Základnej umeleckej školy v Poltári. Pútavý názov „Môj prvý koncert“ prezrádzal, že na pódiu vystúpili po prvýkrát žiaci – interpréti v hre na rôznych nástrojoch.

Detail

29.01.2018

Všetkovedko v ZŠ Školská v Poltári

Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 5. ročníka VŠETKOVEDKO, ktorá prepája všetky oblasti, s ktorými sa žiaci doteraz stretli a teda mapuje ich všeobecný prehľad, sa koncom roka 2017 konala opäť po roku aj v našej škole.

Detail

22.01.2018

Vianočná akadémia elokovaného pracoviska v ZŠ Kalinovo

Každoročne žiaci elokovaného pracoviska v Kalinove spestria svojím programom vianočné obdobie. Dňa 22. 12. 2017 za účasti p. starostu Šarkana, učiteľov, rodičov i žiakov a p. riaditeľa Mgr. Mella sa hudbou a tancom vytvorila Vianočná atmosféra. Pani učiteľka Mgr. Andrea Jamborová a jej žiaci sa redstavili hrou na klavíri tradičnými koledami, sólovými i štvorručnými skladbami.

Detail

22.01.2018

Vianočný koncert darček pre rodičov ZUŠ-ky v Poltári

Slávnostná atmosféra, výzdoba školy a koncertnej sály dňa 21. decembra 2017 privítala rodičov, starých rodičov a priateľov na tradičnom „Vianočnom koncerte“. Malí i väčší interpréti na rôzne nástroje hudobným darčekom kolied, skladieb svetových i domácich skladateľov obdarili publikum.

Detail

08.02.2018

Odovzdávanie Ceny primátora

V bežnom živote nemáme čas všímať si vzácnych ľudí okolo seba, sme príliš uponáhľaní, pohltení stresom. Piatok, 2. februára 2018, sme sa na chvíľu zastavili, započúvali sme sa do krásnych slovenských melódií, vzdali sme úctu a vďaku trom úžasným dievčatám, ktorým sudičky dali do vienka vzácne dary : skromnosť, vytrvalosť, lásku k ľuďom, úprimný vzťah k ľudovým tradíciám a hudobný talent.

Detail

18.01.2018

foto

Spomienkové oslavy v Poltári

Mestský výbor SZPB a mesto Poltár boli hlavnými organizátormi osláv 73. výročia oslobodenia mesta, ktoré sa konali dňa, 12.1.2018 o 12,00 hodine na námestí oslobodenia pri pamätníku Padlých v 1. a 2. svetovej vojny a v SNP.

Detail

20.01.2018

Mladí stolní tenisti si to užili...

V sobotu, 13. januára, sa v mestskej športovej hale uskutočnil 1. ročník mládežníckeho stolnotenisového turnaja. Milovníci malej bielej loptičky okolo šéfov Športového klubu stolných tenistov , Jána Sarvaša a Štefana Jahôdku, sa rozhodli, že zorganizujú pre deti športové podujatia na ktorom môžu nájsť nové mladé talenty, ktoré by v budúcnosti pokračovali v šírení dobrého mena tejto atraktívnej športovej disciplíny. Účastníkmi turnaja mohla byť akákoľvek dievčina či chalan navštevujúci základnú školu v okrese Poltár.

Detail

10.01.2018

Poltársky stolný tenis napreduje...

V sobotu, 6. januára sa v Hnúšti uskutočnil stolnotenisový turnaj. Aj náš ŠKST tam mal zastúpenie. Na tomto športovom podujatí sa predstavilo takmer 70 športovcov. Ale ani pri takom veľkom počte hráčov sa Poltárčania nestratili. Uspeli sme vo všetkých kategóriách!

Detail

27.10.2017

Poltárske smeče žali plodnú úrodu...

Predposledný októbrový víkend sa v športovej hale v Poltári odohralo až šesť volejbalových zápasov. V sobotu si domáce dievčatá zahrali proti Detve a Kežmarku a v nedeľu proti Žiaru nad Hronom.

Detail

11.09.2017

ilustračné foto

POZVÁNKA NA TRÉNINGY VOLEJBALOVEJ PRÍPRAVKY

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Detail