Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Poltár

Oficialne internetové stránky mesta Poltár

Aktuálne oznamy

MESTSKÁ TV POLTÁR UŽ VYSIELA

MESTSKÁ TV POLTÁR UŽ VYSIELA

Začiatkom apríla bolo v spolupráci so spoločnosťou ANTIK Telecom spustené vysielanie našej historicky prvej mestskej televízie.Pod názvom Mestská TV Poltár bude nová televízia vysielať novinky z diania v Poltári a blízkom regióne.
V programe tel ...


 

Krajská prehliadka speváckych súborov SENIOROV 2014

Krajská prehliadka speváckych súborov SENIOROV 2014 

STAVANIE MÁJA

Pozvánka na podujatie 

MAJSTROVSTVÁ NOVOHRADU VO VARENÍ A JEDENÍ BRYNDZOVÝCH HALUŠIEK - PODMIENKY SÚŤAŽE, OZNAM PRE PREDAJCOV + prihláška do súťaže

                                      PODMIENKY SÚŤAŽE:                                    
Mesto Poltár usporadúva dňa 10. mája 2014 Majstrovstvá Novohradu vo varení a jedení bryndzových halušiek. Každé družstvo dostane na prípravu halušiek: ...


 

Pozvánka na IX. ročník putovnej výstavy žiakov ZUŠ

Pozvánka na IX. ročník putovnej výstavy žiakov ZUŠ 

Bazár s detským oblečením

Bazár s detským oblečením


Rezerváciu stolov poprosíme na tel. č. 0917 934 684


 

Oznam o voľnom pracovnom mieste

ZUŠ Poltár

Základná umelecká škola,  Železničná 6, Poltár
prijme do pracovného pomeru od školského roku 2014/15:
učiteľa tanečného odboru Kvalifikačné predpoklady: 
ukončené vyššie odborné vzdelanie - konzervatórium, vysokoškolské vzd ...


 

Za vypaľovanie suchej trávy Vám hrozí pokuta 331 € !

Zákaz vypaľovania tráv a porastov 

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Oslavy Dňa učiteľov v našom meste

Oslavy Dňa učiteľov v našom meste

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“ Citované slová vyriekol najznámejší učiteľ zo všetkých učiteľov , „učiteľ národov“ – J.A. Komenský. S ním sa každoročne spáj ...


 

Poltárčan Arnold Kojnok na FEBIOFESTE

Arnold Kojnok.jpg

uviedol svoje najnovšie dielo. V rámci MFF sa premiéra doku-mentárneho filmu Lyrik konala 25. a 27. marca 2014, prvý deň to bolo v kine Lumiére a potom v kinosále A4 – Priestor súčas-nej kultúry. Film mapuje život a dielo Jána Mlynárika. Histo-rik, vyso ...


 

„Veselo“ na ženský spôsob

„Veselo“ na ženský spôsob

Opäť jeden zaujímavý víkend. Opäť jedna príjemná sobota. Divadelná hra českého autora Jiřího Vymětala „Veselé vdovy“ načrela do trochu iného súdka ako sme boli po ostatné roky zvyknutí. Dej sa odohráva v súčasnosti a tak sa v ňom niekto z divákov mohol ...


 

ŠKOLSKÉ PODUJATIA

Beseda s príslušníkmi polície

Beseda s príslušníkmi polície

Dňa 25.  marca 2014 sa  v rámci týždňa boja proti rasizmu  na ZŠ Slobody 2 v Poltári uskutočnila beseda žiakov 8. ročníka s príslušníkmi  polície na tému  Diskriminácia na základe rasizmu. Príslušníci polície vysvetlili žiakom základné pojmy, prejavy diskr ...


 

Beseda s veteránom II. svetovej vojny

Beseda s veteránom  II. svetovej  vojny

Dňa 26. marca 2014 sa žiaci 9. a 8. ročníka  na ZŠ  Slobody 2 zúčastnili besedy s veteránom II. Svetovej vojny -  plukovníkom Sládkom z Rimavskej Soboty. Žiaci mali jedinečnú príležitosť porozprávať sa s priamym účastníkom bojov II. svetovej vojny a dozved ...


 

Pravá tvár počítača a život bez neho

Pravá tvár počítača a život bez neho

Na sklonku minulého roku vyhlásilo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre okresy Poltár a Lučenec súťaž  Pravá tvár počítača a život bez neho. Do súťaže bolo prihlásených 230 prác v štyroch kategóriách: výtvarná, literárna, prezent ...


 

ČITATEĽSKÝ MARATÓN

ČITATEĽSKÝ MARATÓN

V utorok 1. 4. 2014 sa v Základnej škole, Školská 3 opäť konal Čitateľský maratón, ktorý preveril čitateľské  zručnosti žiakov 1. stupňa.
V slávnostne vyzdobenej triede sa už od rána striedali žiaci z tried 2. – 4. ročníka, aby ukázali, ako pekn ...


 

Rozprávková noc v ŠKD - pri ZŠ, Školská 3

Rozprávková noc v ŠKD - pri ZŠ, Školská, Poltár

Dňa 21. marca 2014 o 17.00 hod. sme privítali deti a ich rodičov v priestoroch našej školy. Podobne ako minulý rok, aj tento rok si priniesli so sebou karimatky, spacáky, niektorí aj nafukovacie postele a obľúbenú hračku.
Hneď v úvode sa deti po ...


 

Noc s Andersenom 2014 v „Novej škole“

Noc s Andersenom 2014 v „Novej škole“

Noc s Andersenom je medzinárodný projekt českých knižníc, ktorého cieľom je vštepiť deťom lásku ku knihe a „prebiť“ moderné technológie, ktoré dnes deti odlákavajú od čítania. Táto akcia sa koná ako medzinárodný projekt s účasťou niekoľkých krajín.
...


 

„Tvorivé dielne pre MŠ“

„Tvorivé dielne pre MŠ“


Spoločný  školský  úrad v Poltári a ZUŠ Poltár pripravili zaujímavé pracovné stretnutie pre učiteľky materských škôl.  Dňa 14. marca učiteľka výtvarného odboru  Bc. Monika Račková privítala v odbornej učebni  ZUŠ učiteľky materských škôl , ktoré ma ...


 

eTwinning v „Novej“ škole

logo

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. Umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžeme realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučo ...


 

Úspech LDO v ZUŠ Poltár na regionálnej „Rozprávkovej skrinke“

Úspech LDO v ZUŠ Poltár na regionálnej „Rozprávkovej skrinke“

Dňa 25. 3. 2014 sa uskutočnila v Poltári regionálna prehliadka detských a mládežníckych divadelných súborov, ktorú každoročne organizuje Novohradské osvetové stredisko v Lučenci. Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo 9 súborov. ZUŠ Poltár reprezentoval dets ...


 

Celoslovenská súťaž v speve - Stančekova Prievidza 2014

Celoslovenská súťaž  v speve - Stančekova Prievidza 2014

Dňa 20. marca 2014 sa v koncertnej sále ZUŠ v Prievidzi konal 17. ročník celoslovenskej  súťažnej vokálnej prehliadky. Súťaž sa konala pod záštitou mesta Prievidza, ZUŠ Prievidza a MO Matice slovenskej v Prievidzi.
Cieľom prehliadky bolo pr ...


 

Operačný projekt VZDELÁVANIE

Operačný projekt VZDELÁVANIE 

Rodinný koncert na ZUŠ v Poltári

Rodinný koncert na ZUŠ v Poltári

Len nedávno žiaci a učitelia verejne koncertovali a spríjemnili deň svojím umeleckým programom dňa 8. 3. 2014 všetkým ženám i prítomným v preplnenej sále Domu kultúry v Poltári.  Koncert dňa 25. 3. 2014 bol svojou formou iný -  „RODINNÝ“ . ZUŠ v Poltári ...


 

ZŠ Slobody - Hviezdoslavov Kubín - 60. ročník

ZŠ Slobody - Hviezdoslavov Kubín - 60. ročník

V základnej škole na ulici Slobody Poltár sa konalo obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín 60. ročník v recitácii poézie a prózy. Porota zložená z Novohradského osvetového strediska Lučenec p. Szabó, p. Siváková, p. Volentová mali ťažkú úlohu vybrať z 9 škôl ...


 

Obvodné kolo Olympiády nemeckého jazyka

Obvodné kolo Olympiády nemeckého jazyka

23. ročník - šk. rok 2012/2013
Centrum volného času, Slobody 2, Poltár organizovalo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku v ZŠ Slobody 2,  Poltár dňa 24. 01. 2013. Zúčastnili sa ho žiaci a žiačky piatich základných škôl okresu Poltár, sú ...


 

--------- Lučenec ----------

24.4.2014-Regionálna súťažná prehliadka moderného tanca moderný tanec.jpg (931.4 kB)
16.4.2014 Detský festival ľudovej hudby - HALIČ DFĽH.jpg (1018.6 kB)
14-15.4.2014 60. ročník Hviezdoslavov Kubín - Lučenec H. Kubín.jpg (740.2 kB)
4.4.2014 Pozvánka do divadla plagát.jpg (909.9 kB)
podujatia na MÁJ podujatia NOS_máj_2014.pdf (531 kB)
podujatia APRÍL podujatia NOS_apríl_2014.pdf (502.5 kB)
Noviny REKUS Apríľ noviny_2014_4.pdf (4.1 MB)
Noviny Marec noviny_2014_3.pdf (3.7 MB)
Noviny Február noviny_2014_2.pdf (2.7 MB)
Kalendár výročí a katalog podujatí v roku 2014 Kalendár výročí a katalog podujatí v roku 2014_publ.pdf (1.4 MB)

---- Rimavská Sobota ----

NAJSTARŠIA BIBLIA V KNIŽNICI MÚZEA BIBLJ SWATA. [KRALICE] 1596 NAJSTARŠIA BIBLIA V KNIŽNICI MÚZEA.pdf (325.3 kB)
Programová ponuka - marec 2014 Programová ponuka na marec 2014.pdf (405.1 kB)
Krása kachlíc GMMRS-Krása kachlíc.pdf (103.3 kB)
Krása kachlíc Krasa kachllic - pozvanka.jpg (1 MB)
DOBA BRONZOVÁ NA ÚZEMÍ HISTORICKÉHO NOVOHRADU A GEMERA-MALOHONTU DOBA BRONZOVÁ NA ÚZEMÍ HISTORICKÉHO NOVOHRADU A GEMERA-MALOHONTU.pdf (261.6 kB)

Plán separovaného zberu plastov v meste Poltár a jeho častí pre rok 2014:

02. máj
11. jún
09. júl
06. august
04. september
01. október
12. november
10. december
--------------------------------
Systém zberu:
Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)
Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok:
7.00 - 15.00 hod.
Zdr. obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
tel. 047/4486643

Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
----------------------------------------
Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.

Revitalizácia centra mesta Poltár

NOVOHRAD - ručne maľovaná mapa regiónu

UPOZORNENIE !

Banskobystrický samosprávny kraj

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

dnes je: 17.4.2014

meniny má: Rudolf


5112545

Úvodná stránka