A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 •   4. máj
 • 31. máj
 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

26.04.2017

Škôlkari z MŠ Sklárska vyniesli Morenu

Dňa 22.marca 2017 sa areál materskej školy Sklárska 34 v Poltári premenil na miesto plné spevu, hudby a tanca. Ako každý rok, i tento, zavítali do našej MŠ deti z DFS Kukučky.

Detail

25.04.2017

Úspech speváckych zborov v Banskej Bystrici

V piatok 21.apríla 2017 sa zborový spev niesol Banskou Bystricou. Tu sa každoročne koná krajská súťažná prehliadka Mládež spieva. Tento rok súťažili detské zbory do 15 rokov.

Detail

24.04.2017

stavanie mája

Pozvánka na Stavanie mája

Mesto Poltár, ako hlavný usporiadateľ, pozýva všetkých občanov na kultúrno-spoločenské podujatie „Stavanie mája“, ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2017 (piatok) v čase od 16:00 hod. na Námestí oslobodenia pred budovou Kultúrneho domu v Poltári.

Detail

19.04.2017

Spevácke zbory Krištálik a prípravný spevácky zbor Krištálik na prehliadke Mládež spieva 2017 v koncertnej sále ZUŠ v Poltári

Mládež spieva je celoštátnou postupovou (dvojstupňovou - krajskou a celoštátnou) súťažou a prehliadkou detských a mládežníckych speváckych zborov s dvojročnou periodicitou. Dňa 28. marca 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ v Poltári konala súťažná postupová prehliadka detských zborov.

Detail

19.04.2017

Úspech speváckych zborov na Pódium mladých umelcov 2017

Nadregionálna súťaž 14 umeleckých škôl – Pódium mladých umelcov, sa stala tradíciou, na ktorej sa stretávajú mladí talentovaní umelci. Keďže hudobný odbor v sebe zahŕňa množstvo hudobných nástrojov, každý rok medzi sebou súťažia iné nástroje. Ako prvý krát sa riaditelia ZUŠ rozhodli pripraviť súťaž PMU aj v zborovom speve.

Detail

10.04.2017

Dobšinského čarovná noc v Novej škole (7-8. apríl 2017)

Sedemdesiatjeden detí a sedem vyučujúcich zažilo v Základnej škole, Slobody 2 v Poltári Dobšinského čarovnú noc. CVČ pod vedením p. vychovávateľky Márie Michalove zastrešilo podujatie, na ktoré sa žiaci 1. stupňa už dlho tešili.

Detail

10.04.2017

Naozaj ho máme všetci... ?

Aj keď nemal sviatok aj tak sa prezentoval častými usmerneniami. A nakoniec nebol sám boli až traja... O kom je reč? No predsa o anjeloch strážnych. Tí majú svoj sviatok až druhý októbrový deň. Kedysi práve v tento deň krstili deti neznámych rodičov, dávajúc im mená nebeských patrónov.

Detail

03.04.2017

Škôlkari na návšteve v Novej škole

Dňa 24. marca 2017 zavítali do Základnej školy na ulici Slobody škôlkari - budúci prváci. Prišli si prezrieť školu, v ktorej sa plánujú učiť od septembra 2017.

Detail

01.04.2017

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán

Jarné obdobie je v čase suchého a teplého počasia charakterizované ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V jarnom období je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov aj v dôsledku toho, že občania, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia porušujú predpisy o ochrane pred požiarmi tým, že vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov, pričom sa požiare veľakrát rozšíria do lesných porastov, alebo ohrozujú iný majetok.

Detail

30.03.2017

Deň otvorených dverí v ZŠ Školská.

Dňa 23. marca 2017 sa uskutočnil v našej základnej škole Deň otvorených dverí.

Detail

30.03.2017

foto

DIVERTIMENTO MUSICALE 2017

17. marca 2017 sa uskutočnila v Banskej Bystrici 28. ročník Krajskej súťažnej prehliadky Divertimento Musicale, ktorej organizátorom bolo Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica.

Detail

28.03.2017

plagát

Furmansko - remeselnícky deň

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci v spolupráci s Asociáciou furmanov Slovenska organizuje III. ročník Furmansko-remeselníckeho dňa, ktorý sa uskutoční v areáli Školského hospodárstva Ľadovo (v Lučenci) dňa 29. apríla 2017.

Detail

28.03.2017

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v meste POLTÁR

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v meste POLTÁR

Firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota a mesto POLTÁR oznamuje obyvateľom, že každú prvú STREDU v mesiaci sa uskutoční výkup papiera a použitého rastlinného oleja výmenou za toaletný papier, kuchynské utierky a hygienické vreckovky na daných stanovištiach:

Detail

23.03.2017

illustračný obr.

OZNAM

Vážení občania, dňom 27. marca 2017 začína v mete Poltár prebiehať rozmiestňovanie veľkoobjemových kontajnerov, ktoré slúžia výlučne na zhromažďovanie veľkoobjemového odpadu (ako je napríklad starý nábytok, koberce, linoleá, umývadlá a podobne).

Detail

13.03.2017

1. ročník Turnaja veselých volejbalistov

Mestská športová hala v Poltári žila volejbalom aj mimo volejbalovej ligy, ktorú túto sezónu hrajú kadetky a mladšie žiačky MVK Poltár.

Detail

09.03.2017

illustračné foto

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Učiteľ/ka fyziky alebo matematiky - základov techniky

Detail

26.04.2017

Škôlkari z MŠ Sklárska vyniesli Morenu

Dňa 22.marca 2017 sa areál materskej školy Sklárska 34 v Poltári premenil na miesto plné spevu, hudby a tanca. Ako každý rok, i tento, zavítali do našej MŠ deti z DFS Kukučky.

Detail

25.04.2017

Úspech speváckych zborov v Banskej Bystrici

V piatok 21.apríla 2017 sa zborový spev niesol Banskou Bystricou. Tu sa každoročne koná krajská súťažná prehliadka Mládež spieva. Tento rok súťažili detské zbory do 15 rokov.

Detail

19.04.2017

Spevácke zbory Krištálik a prípravný spevácky zbor Krištálik na prehliadke Mládež spieva 2017 v koncertnej sále ZUŠ v Poltári

Mládež spieva je celoštátnou postupovou (dvojstupňovou - krajskou a celoštátnou) súťažou a prehliadkou detských a mládežníckych speváckych zborov s dvojročnou periodicitou. Dňa 28. marca 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ v Poltári konala súťažná postupová prehliadka detských zborov.

Detail

19.04.2017

Úspech speváckych zborov na Pódium mladých umelcov 2017

Nadregionálna súťaž 14 umeleckých škôl – Pódium mladých umelcov, sa stala tradíciou, na ktorej sa stretávajú mladí talentovaní umelci. Keďže hudobný odbor v sebe zahŕňa množstvo hudobných nástrojov, každý rok medzi sebou súťažia iné nástroje. Ako prvý krát sa riaditelia ZUŠ rozhodli pripraviť súťaž PMU aj v zborovom speve.

Detail

10.04.2017

Dobšinského čarovná noc v Novej škole (7-8. apríl 2017)

Sedemdesiatjeden detí a sedem vyučujúcich zažilo v Základnej škole, Slobody 2 v Poltári Dobšinského čarovnú noc. CVČ pod vedením p. vychovávateľky Márie Michalove zastrešilo podujatie, na ktoré sa žiaci 1. stupňa už dlho tešili.

Detail

10.04.2017

Naozaj ho máme všetci... ?

Aj keď nemal sviatok aj tak sa prezentoval častými usmerneniami. A nakoniec nebol sám boli až traja... O kom je reč? No predsa o anjeloch strážnych. Tí majú svoj sviatok až druhý októbrový deň. Kedysi práve v tento deň krstili deti neznámych rodičov, dávajúc im mená nebeských patrónov.

Detail

28.03.2017

plagát

Furmansko - remeselnícky deň

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci v spolupráci s Asociáciou furmanov Slovenska organizuje III. ročník Furmansko-remeselníckeho dňa, ktorý sa uskutoční v areáli Školského hospodárstva Ľadovo (v Lučenci) dňa 29. apríla 2017.

Detail

13.03.2017

1. ročník Turnaja veselých volejbalistov

Mestská športová hala v Poltári žila volejbalom aj mimo volejbalovej ligy, ktorú túto sezónu hrajú kadetky a mladšie žiačky MVK Poltár.

Detail