A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 25
DNES: 1130
TÝŽDEŇ: 2365
CELKOM: 1948013

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

KOMUNITNÉ CENTRUM POLTÁR

 

Sídlo:
Komunitné centrum (KC) sa nachádza vedľa hlavnej cesty pri mestskom úrade v budove so samostatným vchodom (vo dvore) na Ulici slobody č. 307/35 v Poltári.

Kontakt:
Odborný garant KC:
mobil: +421 948 584 500
e-mail: kc@poltar.sk
sociálna sieť  Facebook, skupina Komunitné centrum Poltár
stránka mesta: www.poltar.sk (inštitúcie v meste – Komunitné centrum Poltár)

Poskytovateľ:
Mesto Poltár
Železničná  489/1
98701  Poltár

Otváracie hodiny: pondelok – piatok od 8.00 do 16.00 hod.

Formy poskytovania sociálnych služieb KC: ambulantná a terénna

Poslanie KC: aktívne pomáhať a hľadať vhodné riešenie v rôznych oblastiach (exekúcie, osobný bankrot, nezamestnanosť, záškoláctvo, rodinné vzťahy, poisťovne, vzdelávanie, prevencie atď.) v spolupráci s organizáciami a inštitúciami nielen v priestoroch KC ale aj v teréne, prípadne v domácom prostredí, čiže poskytovaním komplexných sociálnych služieb.

Ciele KC: reagovať na potreby komunity a poskytnúť priestor, do ktorého môže vstúpiť každý člen komunity, ktorý hľadá riešenie svojej situácie alebo chce pomáhať riešiť problémy svojej komunity.

KC je zamerané na napĺňanie nasledovných cieľov:

  • poskytovanie odborných sociálnych poradenských činností pre potreby komunity a užívateľa sociálnych služieb KC (oblasť zdravia, bývania, zamestnania, financií, sociálneho zabezpečenia, vzdelávania)
  • prístup k právnej pomoci
  • zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility
  • prevencia v oblasti sociálno – patologických javov a rizikového správania
  • včasné riešenie problémov so sociálnym znevýhodnením (včasná intervencia)
  • komunitná rehabilitácia a komunitná práca
  • poskytovanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít, podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času

Užívateľmi sociálnych služieb KC: obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít so zastúpením detí, mládeže, dospelých, osamelých matiek s deťmi, osôb s nízkymi príjmami, pod a pri hranici životného minima, dlhodobo nezamestnaných osôb, nezamestnaných osôb bez vzdelania, osôb dlhodobo odkázaných na dávky štátneho systému sociálnej pomoci, neplnoletý rodič a rodič po materskej dovolenke, osoby po ukončení ústavnej starostlivosti, osoby ohrozené sociálnym vylúčením: seniori, zdravotne postihnuté osoby, občania bez domova, viacdetné rodiny.

mapa

1pohľad na KC z hlavnej cesty

2 pohľad na budovu KC z dvora

 


 

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok  v čase od 8:00 do 16:00 hod.


Kontakt: Slobody 307/35, Poltár
tel.: 0948 584 500
e-mail: kc@poltar.sk

facebook: https://www.facebook.com/groups/836635966430600/?fref=ts

Aktuálne aktivity a činnosti KC môžete vzhliadnuť aj na sociálnej sieti facebook
v skupine
Komunitné centrum Poltár

 

 

kc

 

Prílohy:

Krízový plán komunitného centra

Dobrovoľnícky program