A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 16
DNES: 771
TÝŽDEŇ: 4403
CELKOM: 1950051

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

foto
logá

Terénna sociálna práca v meste Poltár začala opäť fungovať od 1.2.2021 v rámci Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)
v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
 

PRIESTOR PRE VAŠU PRÍLEŽITOSŤ !!!

Účelom projektu je zabezpečenie terénnej sociálnej práce prostredníctvom terénnych
pracovníkov poskytujúcich nevyhnutnú pomoc obyvateľom mesta Poltár, 
ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.
Projekt je zameraný na predchádzanie sociálneho vylúčenia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a opatrení.

Terénnu prácu zabezpečujú:

Terénni sociálni pracovníci:
Bc.Simona Šnúriková
Mgr. Jana Zdútová-Šťastná

Terénni pracovníci:
Mgr. Marcela Golianová
Dávid Mušuka

Kontakt:
tel: 0940 627 099

Kancelária terénnych sociálnych pracovníkov sa nachádza v budove Mestského úradu Poltár a je otvorená pre služby verejnosti každý pracovný deň od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00. V prípade, že sa TSP, TP nezdržiavajú v kancelárii, pracujú v teréne a môžete ich kontaktovať na uvedených tel. číslach.

Poskytované služby:

Poradenstvo v oblasti zamestnania

 • vyhľadávanie voľných pracovných miest, asistencia pri písaní životopisov, motivačných listov, žiadostí do zamestnania, príprava na pracovný pohovor
 • konzultácie a odporúčania týkajúce sa menších obecných  služieb, aktivačných prác, sezónnych brigád
 • asistencia pri vyhľadávaní a sprostredkovaní rekvalifikácie, doplnkového vzdelania

Poradenstvo v oblasti bývania - smerujúce k zvýšeniu štandardu bývania

asistencia pri

 • žiadosti o trvalý, alebo prechodný pobyt
 • vyhotovení žiadosti o nájomé byty
 • získaní stavebného povolenia atď.

administratíva spojená s bežným chodom domácnosti

 • riešenie poplatkov za vodné, stočné
 • asistencia pri zapojení dodávok vody, energií
 • komunikácia so správcami obytných domov

praktický chod domácnosti a skvalitňovanie podmienok bývania

 • poradenstvo v oblasti starostlivosti o bývanie
 • poradenstvo pri zveľaďovaní príbytkov atď.

kvalita bývania - medziľudské vzťahy

 • poradenstvo pri riešení problémových vzťahov medzi rodinnými príslušníkmi

Poradenstvo v oblasti zdravia

 • spolupráca so zdravotnými zariadeniami (konzultácie s lekármi)
 • sprevádzanie k odborníkom
 • asistencia a poradenstvo v oblasti zdravia a hygieny

Poradenstvo a intervencie zamerané na prevenciu sociálono-patologických javov

 • asistencia pri riešení problémov súvisiacich so závislosťami
 •  prevencia v oblasti kriminality
 • poradenstvo, asistencia,  sprevádzanie počas trestných konaní a občiansko právnych sporov
 • poradenstvo, prevenčné aktivity a sprostredkovanie kontaktov na odborníkov v súvislosti s domácim násilím
 • prevencia pri probléme s nelegálnym odberom energie
 • prevenčné aktivity a poradenstvo súvisiace s problémami zanedbávania starostlivosti o deti
 • prevencia pri probléme záškoláctva
 • prevencia problémového správania  atď.

Poradenstvo v oblasti financií

 • poradenstvo pri hospodárení s rodinným rozpočtom
 • poradenstvo pri zostavovaní splátkového kalendára
 • poradenstvo pri riešení finančných problémov vyplývajúcich z úžery a pod.

Poradenstvo v oblasti vzdelávania

 • poradenstvo rodičom pri plnení školských povinností ich detí
 • spolupráca so školou
 • sprostredkovanie k ďalšiemu vzdelávaniu atď.

Poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia

 • poradenstvo a intervencie v súvislosti so stratou zamestnania
 • asistencia pri evidencii, vyradení na ÚPSVaR
 • asistencia pri výpovedi pracovnej zmluvy
 • asistencia pri vybavovaní príspevku na bývanie
 • asistencia pri vyhľadávaní náhradného bývania (napr. zariadenia pre seniorov, ZSS atď.)
 • asistencia pri vybavovaní kompenzačného, opatrovateľského príspevku
 • poradenstvo a asistencia v súvislosti s príspevkami soc. zabezpečenia (rodičovský príspevok, dávky v HN, starobný a invalidný dôchodok atď.)
 • poradenstvo v oblasti zabezpečenia základných životných potrieb (napr. pri zabezpečení stravy, odevu)

Iné

 • vysvetlenia rozhodnutí, uznesení, výziev, návrhov, predvolaní, upovedomení, žiadostí, potvrdení, rozsudkov a pod.
 • pomoc a poradenstvo pri vyplňovaní tlačív a písaní žiadostí
 • spolupracovanie a sprostredkovanie kontaktov s oficiálnymi inštitúciami v lokalite, konzultácie s odborníkmi, uľahčovanie komunikácie medzi klientom a inými subjektmi.
 • sprevádzanie klienta pri riešení jeho sociálnej situácie z dôvodov napr. zlého zdravotného stavu, neschopnosti vybavovať úradné záležitosti, komunikačná bariéra
 • individuálna sociálna práca s klientom, jeho rodinou, pri riešení jeho osobných problémov, krízovej intervencie v ťažkých životných situáciách
 • preventívne aktivity zamerané na sociálno-patologické javy a ochrany práv detí

Iné aktivity TSP

 • príprava projektov samosprávy sociálneho zamerania
 • mapovanie lokality, zber demografických údajov, analyzovanie potrieb cieľových skupín a lokality, vytýčenie cieľov svojej práce v dlhodobejšom horizonte

 


Dokumenty a tlačivá k stiahnutiu