Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Záverečný účet

Rok 2022

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2022

Záverečný_účet_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,41 MB
Vložené: 11. 7. 2023

Návrh záverečného účtu mesta Poltár za rok 2022

Návrh záverečného účtu mesta Poltár za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,63 MB
Vložené: 13. 6. 2023

Rok 2021

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2021

Záverečný účet mesta Poltár 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,47 MB
Vložené: 1. 7. 2022

Návrh záverečného účtu mesta Poltár 2021

Návrh záverečného účtu mesta Poltár 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,47 MB
Vložené: 2. 6. 2022

Rok 2020

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2020

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,68 MB
Vložené: 9. 7. 2021

Návrh záverečného účtu mesta Poltár 2020

Navrh_zaverecneho_uctu_mesta_Poltar_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,68 MB
Vložené: 10. 6. 2021

Rok 2019

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2019

Záverečný_účet_mesta_Poltár_za_rok_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,71 MB
Vložené: 3. 7. 2020

Rok 2018

Záverečný účet Mesta Poltár za rok 2018

Záverečný účet Mesta Poltár za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,39 MB
Vložené: 12. 6. 2019

Rok 2017

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA POLTÁR ZA ROK 2017

Zaverecny_ucet_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,35 MB
Vložené: 28. 5. 2018

Rok 2016

Záverečný účet mesta za rok 2016

záverečný_účet_mesta_pt_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,37 MB
Vložené: 19. 6. 2017

Individuálna výročná správa Mesta Poltár 2016

individuálna výročná správa mesta poltár 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,78 MB
Vložené: 5. 6. 2017

Rok 2015

Záverečný účet mesta za rok 2015

záverečný účet mesta za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,44 MB
Vložené: 25. 5. 2016

Indiv.výročná správa mesta Poltár za rok 2015

indiv.výročná správa mesta poltár za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,6 MB
Vložené: 25. 5. 2016

Rok 2014

Individuálna výročná správa Mesta POLTÁR za rok 2014

indiv.vyrocna_sprava_mesta_poltar_za_rok_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 807,46 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.1 - Prehľad zmien v rozpočte Mesta Poltár v roku 2014

priloha_c.1_-_prehlad_zmien_rozpoctu_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 714,68 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.1 - Sprava nezávislého audítora

priloha_c.1_k_zu_-_sprava_auditora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,3 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.2 - Plnenie rozpočtu Mesta Poltár za rok 2014 - celkové príjmy

priloha_c.2_-_celkove_prijmy_2012-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,59 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.2 - Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2014

priloha_c.2_k_zu_-_hodnotenie_plnenia_programov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,86 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.3 - Čerpanie rozpočtu Mesta Poltár za rok 2014 - celkové výdavky

priloha_c.3_-_celkove_vydavky_2012-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,04 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.3 - Individuálna účtovná závierka k 31.12.2014

priloha_c.3_k_zu_-_vykazy_mesta_k_31.12.2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,41 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.5 - správa audítora

priloha_c.5_-_sprava_auditora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,3 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.6 - čerpanie výdavkov podľa FK - text

priloha_c.6_-_cerpanie_vydavkov_podla_fk_-_text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,72 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.7 - čerpanie výdavkov podľa FK - tabuľky

priloha_c.7_-_cerpanie_vydavkov_podla_fk_-_tabulky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,52 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.8 - hospodárenie MsPS - text

priloha_c.8_-_hospodarenie_msps_-_text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 876,58 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.8a - hospodárenie MsPS za rok 2014 HC a VC - tabuľky

priloha_c.8a_-_hospod.msps_za_rok_2014__hc_a_vc_-_tabulky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,93 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.8b - individuálna účt. závierka MsPS - suvaha - výkaz ziskov a strát

priloha_c.8b__-_ind.uct.zavierka_msps_-_suvaha-_vykaz_ziskov_a_strat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,25 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Záverečný účet mesta 2014

zaverecny_ucet_mesta_poltar_za_rok_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 830,92 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.4 - individuálna účtovná závierka - suvaha - vykaz ziskov a strat - poznámky

priloha_c.4__-_individualna_uctovna_zavierka-_suvaha-_vykaz_ziskov_a_strat-_poznamky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,28 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.4 k ZU - výkazy - MsPS k 31.12.2014

priloha_c.4_k_zu_-_vykazy_msps_k_31.12.2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,24 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Rok 2013

Záverečný účet za rok 2013

_zaverecny_ucet_obce_za_rok_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,28 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Individuálna výročná správa mesta Poltár za rok 2013

individualna_vyrocna_sprava_mesta_poltar_za_rok_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č. 1 VS- zmeny rozpočtu

priloha_c._1_vs-_zmeny_rozpoctu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,73 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č. 2 VS - IUZ

priloha_c._2_vs_-_iuz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č. 3 VS - správa audítora

priloha_c._3_vs_-_sprava_auditora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,06 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č. 4 VS - Čerpanie výdavkov - text

priloha_c._4_vs_-_cerpanie_vydavkov_text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,22 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č. 5 VS - Čerpanie rozpočtu - tabuľky

priloha_c._5_vs_-_cerpanie_rozpoctu_tabulky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534,54 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.1 k ZÚ - správa audítora

priloha_c.1_k_zu_-_sprava_auditora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,06 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.2 k ZÚ - hodnotenie plnenia programov

priloha_c.2_k_zu_-_hodnotenie_plnenia_programov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,09 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.3 k ZÚ - výkazy mesta

priloha_c.3_k_zu_-_vykazy_mesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,77 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.4 k ZÚ - výkazy MsPS

priloha_c.4_k_zu_-_vykazy_msps.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,75 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.6 VS - hospodárenie MsPS

priloha_c.6_vs_-_hospodarenie_msps.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,97 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Rok 2012

Finančné výkazy r. 2012

06-financne_vykazy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,47 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Hospodárenie príspevkovej organizácie r. 2012

07-hospodarenie_prispevkovej_organizacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 748,69 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Záverečný účet za rok 2012

01-zaverecny_ucet_za_rok_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,12 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Bankové úvery r. 2012

02-bankove_uvery.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,77 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Plnenie príjmov a výdavkov r. 2012

03-plnenie_prijmov_a_vydavkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,3 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Správa audítora r. 2012

04-sprava_auditora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,62 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Poznámky r. 2012

05-poznamky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,3 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Rok 2011

Úvery r. 2011

02-uvery_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,81 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Plnenie príjmov a výdavkov

03-plnenie_prijmov_a_vydavkov_2011_tabulky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 461,44 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Správa auditora r. 2011

04-sprava_auditora_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,73 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Poznámky r. 2011

05-poznamky_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,11 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Finančné výkazy

06-financne_vykazy_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,56 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Hospodárenie príspevkovej organizácie

07-hospodarenie_prispevkovej_organizacie_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,31 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Záverečný účet za rok 2011

zaverecny_ucet_za_rok_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,1 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Rok 2007-2010

MPS - správa o výsledku hospodárenia 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010

mps_sprvh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,68 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Pohľadávky a záväzky k 31. 12. 2010

pohladavky_a_zavazky_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,66 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Programový rozpočet 2010 Poltár

programovy_rozpocet_2010_poltar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 622,92 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2010

stanovisko_hk_k_zaverecnemu_uctu_za_rok_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,23 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Úvery mesta - zostatok k 31. 12. 2010

uvery_mesta_poltar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,86 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2010 - príjmy a výdavky

zaverecny_ucet_za_rok_2010_-_prijmy_a_vydavky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,43 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2010 - textová časť

zaverecny_ucet_za_rok_2010_-_textova_cast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 433,85 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Záverečný účet - rok 2007

zaverecny_ucet_2007-1-_final.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 170,5 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Záverečný účet za rok 2008

zaverecny_ucet_mesta_poltar_za_rok_2008.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 148,5 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Správa o výsledku hospodárenia - ročná (2007)

sprava_o_vysl.hospod._za_rok__2007-_rocna.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 128 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Záverečný účet Mesta Poltár za rok 2009

zaverecny_ucet_-_rok_2009.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 276 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Plnenie rozpočtu za rok 2008

zaverecny_ucet_r._2008.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 245,5 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5 6
1
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1

Sviatok

Meniny má Hilda, Hildegard, Hildegarda

Zajtra má meniny Otília, Spiridon, Dília, Odeta

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:18
DNES:415
TÝŽDEŇ:415
CELKOM:2616451

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať