Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Záverečný účet

Rok 2023

Návrh záverečného účtu mesta Poltár za rok 2023

Návrh záverečného účtu mesta Poltár za rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,65 MB
Vložené: 4. 6. 2024

Rok 2022

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2022

Záverečný_účet_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,41 MB
Vložené: 11. 7. 2023

Návrh záverečného účtu mesta Poltár za rok 2022

Návrh záverečného účtu mesta Poltár za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,63 MB
Vložené: 13. 6. 2023

Rok 2021

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2021

Záverečný účet mesta Poltár 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,47 MB
Vložené: 1. 7. 2022

Návrh záverečného účtu mesta Poltár 2021

Návrh záverečného účtu mesta Poltár 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,47 MB
Vložené: 2. 6. 2022

Rok 2020

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2020

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,68 MB
Vložené: 9. 7. 2021

Návrh záverečného účtu mesta Poltár 2020

Navrh_zaverecneho_uctu_mesta_Poltar_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,68 MB
Vložené: 10. 6. 2021

Rok 2019

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2019

Záverečný_účet_mesta_Poltár_za_rok_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,71 MB
Vložené: 3. 7. 2020

Rok 2018

Záverečný účet Mesta Poltár za rok 2018

Záverečný účet Mesta Poltár za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,39 MB
Vložené: 12. 6. 2019

Rok 2017

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA POLTÁR ZA ROK 2017

Zaverecny_ucet_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,35 MB
Vložené: 28. 5. 2018

Rok 2016

Záverečný účet mesta za rok 2016

záverečný_účet_mesta_pt_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,37 MB
Vložené: 19. 6. 2017

Individuálna výročná správa Mesta Poltár 2016

individuálna výročná správa mesta poltár 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,78 MB
Vložené: 5. 6. 2017

Rok 2015

Záverečný účet mesta za rok 2015

záverečný účet mesta za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,44 MB
Vložené: 25. 5. 2016

Indiv.výročná správa mesta Poltár za rok 2015

indiv.výročná správa mesta poltár za rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,6 MB
Vložené: 25. 5. 2016

Rok 2014

Individuálna výročná správa Mesta POLTÁR za rok 2014

indiv.vyrocna_sprava_mesta_poltar_za_rok_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 807,46 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.1 - Prehľad zmien v rozpočte Mesta Poltár v roku 2014

priloha_c.1_-_prehlad_zmien_rozpoctu_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 714,68 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.1 - Sprava nezávislého audítora

priloha_c.1_k_zu_-_sprava_auditora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,3 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.2 - Plnenie rozpočtu Mesta Poltár za rok 2014 - celkové príjmy

priloha_c.2_-_celkove_prijmy_2012-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,59 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.2 - Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2014

priloha_c.2_k_zu_-_hodnotenie_plnenia_programov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,86 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.3 - Čerpanie rozpočtu Mesta Poltár za rok 2014 - celkové výdavky

priloha_c.3_-_celkove_vydavky_2012-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,04 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.3 - Individuálna účtovná závierka k 31.12.2014

priloha_c.3_k_zu_-_vykazy_mesta_k_31.12.2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,41 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.5 - správa audítora

priloha_c.5_-_sprava_auditora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,3 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.6 - čerpanie výdavkov podľa FK - text

priloha_c.6_-_cerpanie_vydavkov_podla_fk_-_text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,72 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.7 - čerpanie výdavkov podľa FK - tabuľky

priloha_c.7_-_cerpanie_vydavkov_podla_fk_-_tabulky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,52 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.8 - hospodárenie MsPS - text

priloha_c.8_-_hospodarenie_msps_-_text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 876,58 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.8a - hospodárenie MsPS za rok 2014 HC a VC - tabuľky

priloha_c.8a_-_hospod.msps_za_rok_2014__hc_a_vc_-_tabulky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,93 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.8b - individuálna účt. závierka MsPS - suvaha - výkaz ziskov a strát

priloha_c.8b__-_ind.uct.zavierka_msps_-_suvaha-_vykaz_ziskov_a_strat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,25 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Záverečný účet mesta 2014

zaverecny_ucet_mesta_poltar_za_rok_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 830,92 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.4 - individuálna účtovná závierka - suvaha - vykaz ziskov a strat - poznámky

priloha_c.4__-_individualna_uctovna_zavierka-_suvaha-_vykaz_ziskov_a_strat-_poznamky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,28 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.4 k ZU - výkazy - MsPS k 31.12.2014

priloha_c.4_k_zu_-_vykazy_msps_k_31.12.2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,24 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Rok 2013

Záverečný účet za rok 2013

_zaverecny_ucet_obce_za_rok_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,28 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Individuálna výročná správa mesta Poltár za rok 2013

individualna_vyrocna_sprava_mesta_poltar_za_rok_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č. 1 VS- zmeny rozpočtu

priloha_c._1_vs-_zmeny_rozpoctu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,73 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č. 2 VS - IUZ

priloha_c._2_vs_-_iuz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č. 3 VS - správa audítora

priloha_c._3_vs_-_sprava_auditora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,06 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č. 4 VS - Čerpanie výdavkov - text

priloha_c._4_vs_-_cerpanie_vydavkov_text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,22 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č. 5 VS - Čerpanie rozpočtu - tabuľky

priloha_c._5_vs_-_cerpanie_rozpoctu_tabulky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534,54 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.1 k ZÚ - správa audítora

priloha_c.1_k_zu_-_sprava_auditora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,06 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.2 k ZÚ - hodnotenie plnenia programov

priloha_c.2_k_zu_-_hodnotenie_plnenia_programov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,09 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.3 k ZÚ - výkazy mesta

priloha_c.3_k_zu_-_vykazy_mesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,77 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.4 k ZÚ - výkazy MsPS

priloha_c.4_k_zu_-_vykazy_msps.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,75 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Príloha č.6 VS - hospodárenie MsPS

priloha_c.6_vs_-_hospodarenie_msps.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,97 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Rok 2012

Finančné výkazy r. 2012

06-financne_vykazy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,47 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Hospodárenie príspevkovej organizácie r. 2012

07-hospodarenie_prispevkovej_organizacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 748,69 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Záverečný účet za rok 2012

01-zaverecny_ucet_za_rok_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,12 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Bankové úvery r. 2012

02-bankove_uvery.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,77 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Plnenie príjmov a výdavkov r. 2012

03-plnenie_prijmov_a_vydavkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,3 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Správa audítora r. 2012

04-sprava_auditora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,62 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Poznámky r. 2012

05-poznamky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,3 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Rok 2011

Úvery r. 2011

02-uvery_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,81 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Plnenie príjmov a výdavkov

03-plnenie_prijmov_a_vydavkov_2011_tabulky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 461,44 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Správa auditora r. 2011

04-sprava_auditora_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,73 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Poznámky r. 2011

05-poznamky_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,11 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Finančné výkazy

06-financne_vykazy_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,56 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Hospodárenie príspevkovej organizácie

07-hospodarenie_prispevkovej_organizacie_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,31 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Záverečný účet za rok 2011

zaverecny_ucet_za_rok_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,1 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Rok 2007-2010

MPS - správa o výsledku hospodárenia 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010

mps_sprvh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,68 MB
Vložené: 21. 1. 2016

Pohľadávky a záväzky k 31. 12. 2010

pohladavky_a_zavazky_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,66 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Programový rozpočet 2010 Poltár

programovy_rozpocet_2010_poltar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 622,92 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2010

stanovisko_hk_k_zaverecnemu_uctu_za_rok_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,23 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Úvery mesta - zostatok k 31. 12. 2010

uvery_mesta_poltar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,86 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2010 - príjmy a výdavky

zaverecny_ucet_za_rok_2010_-_prijmy_a_vydavky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,43 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2010 - textová časť

zaverecny_ucet_za_rok_2010_-_textova_cast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 433,85 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Záverečný účet - rok 2007

zaverecny_ucet_2007-1-_final.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 170,5 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Záverečný účet za rok 2008

zaverecny_ucet_mesta_poltar_za_rok_2008.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 148,5 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Správa o výsledku hospodárenia - ročná (2007)

sprava_o_vysl.hospod._za_rok__2007-_rocna.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 128 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Záverečný účet Mesta Poltár za rok 2009

zaverecny_ucet_-_rok_2009.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 276 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Plnenie rozpočtu za rok 2008

zaverecny_ucet_r._2008.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 245,5 kB
Vložené: 21. 1. 2016

Samospráva

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:47
TÝŽDEŇ:7905
CELKOM:2843424

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať